I förra veckan rapporterades ett stort utbrott av covid-19 i norska Trondheim. Över 1000 personer har satts i karantän. Det visar sig efter analys att det är en muterad och mer aggressiv form av coronaviruset som slagit till. Det rapporterar bland annat SVT.

Efter en viss utplaning och tillbakagång förefaller en andra våg av den fruktade pandemin vara på gång. Höga insjuknande- och dödssiffror rapporteras nu åter från ett antal länder. Ett av dem är Norge.

En förklaring till att smittspridningen tar ny fart kan vara att viruset muterat. Så har åtminstone konstaterats vara fallet i Norge.

Mer smittsam variant av viruset

Det virus som slagit till i Trondheim är en mutation av det ursprungliga viruset. Prover som analyserats av det norska Folkhälsoinstitutet visar att den nya varianten av viruset är mer smittsam än den tidigare. Den smittar på närmare håll och efter kortare tid av exponering.

– Det vi har upplevt är att viruset smittar lättare, att du inte behöver vara så nära andra under lång tid för att bli smittad, förklarar ansvarig överläkare Tove Røsstad för norska TV2.

Expert i Sverige tonar ned riskerna

I Sverige vill man dock tona ned allvaret i uppgifterna. SVT har talat med Jan Albert, professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska institutet. Trots att han i motsats till experterna i Norge inte sett den nya varianten, hävdar han att inget talar för att ”det är något annorlunda med det här viruset”.

Att väldigt många väldigt snabbt smittats på samma plats i Trondheim är enligt Albert inte något bevis. Det kan enligt professorn ha helt andra orsaker än de som de norska experterna rapporterar om virusets mer aggressiva beskaffenhet – miljön till exempel.

Regeringen vill införa frihetsbegränsande pandemilag

I kontrast till detta arbetar regeringen med att ta fram ny lag som ger de styrande politikerna utökade befogenheter att begränsa medborgarnas rörelsefrihet i det offentliga rummet. Motiveringen är att man vill kunna minska smittspridningen av covid-19.

Även näringsfriheten ska kunna begränsas med den nya lagen. Enligt socialminister Lena Hallengren (S) ska ett färdigt lagförslag ligga på bordet för riksdagen att ta ställning till nästa sommar.

Lagen skall till att börja med vara tillfällig och fokuserad på rådande coronapandemi. Men regeringen vill sedan efter ytterligare utredning permanenta möjligheterna till undantag i grundlagen vid pandemier. Det är oklart om lagen kommer att ge utrymme för dylika ingripanden i de medborgerliga friheterna även under andra omständigheter.