Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) får skarp kritik för bristande kvalitet på de talböcker man på skattebetalarnas bekostnad tillhandahåller till funktionshindrade. Inläsare har hoppat över kapitel och till och med spelat in när de somnat mitt under inläsningen. ”En skymf mot de som inte kan läsa vanlig tryckt skrift”, säger Frilansjournalisten Finn Hellman som slagit larm om missförhållandena.

Vad det handlar om är skattefinansierade talböcker som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är en form av hjälpmedel som enligt lag ska tillhandahållas till barn och vuxna med handikapp och/eller lässvårigheter – inte sådana ljudböcker som bokförlag läser in och säljs i den vanliga bokhandeln.

De sistnämnda håller oftast hög kvalitet och inte sällan är det antingen författaren själv eller någon professionell skådespelare som gjort inläsningen. Detta i motsats till personer i utsatta grupper som är beroende av talböcker som hjälpmedel och ofta får undermåliga produkter.

”Myndigheten för tupplur och missljud”

En som uppmärksammat problemet och nu slår larm är frilansjournalisten Finn Hellman. Han har de senaste sex månaderna inventerat MTM:s produktioner och hittat ett flertal exempel på lågkvalitativa inläsningar som han sammanställt i en dokumentär där han gett MTM det nya namnet ”Myndigheten för tupplur och missljud”.

Det handlar om inläsare som flera gånger upprepar meningar de redan läst och inte kan uttala ord korrekt, inläsningar som gjorts i miljöer med störande bakgrundsljud eller med tekniska störningar och sådana där delar av texten, ibland hela kapitel, har hoppats över.

Lyssnaren tvingas vänta medan inläsaren tar en tupplur

Ett skräckexempel är inläsningen av ”Natt i Caracas” av Karina Sainz Borgo där inläsaren – som inte namnges – mitt i inläsningen tar en ljudligt snarkande tupplur under flera minuter och sedan fortsätter läsa.

Även organisationen Synskadades riksförbund har uppmärksammat och påtalat fel i en rad talböcker.

”Ett hån mot de som är beroende”

Finn Hellman som gjort sammanställningen anser att de allvarliga bristerna ”är ett hån mot de personer som är beroende av talböcker och tidningar”.

– Det är pinsamt att en myndighet som gör böcker tillgängliga för skattemedel inte är mån om att ha en högre kvalitet på sina produkter.

Hellman riktar fokus för kritiken framför allt mot ansvariga på myndigheten, dess upphandlare av tjänster och korrekturläsare som inte ser till att slutprodukterna håller den kvalitet som skattebetalare och funktionshindrade har rätt att ställa.

Skjuter över ansvaret på underleverantörerna

Eva-Lena Silwerfeldt, som titulerar sig kommunikationsstrateg på MTM, uppger i ett mejl till SVT Kulturnyheterna att man tar det som nu avslöjats på stor allvar och slår fast att fel av det här slaget ”självklart inte ska förekomma”.

Hon skriver vidare att myndigheten ”inlett en dialog med leverantörerna för att säkerställa att alla kvalitetsrutiner följs”. I några fall har man begärt att inläsningen av de uppmärksammade böckerna görs om.

Även myndighetens generaldirektör, Magnus Larsson, beklagar de upptäckta felen i inläsningarna och kallar det som hittats för ”oacceptabelt”.

– Det ska inte få förekomma och något vi förstås tar på stort allvar. Samtliga fall har reklamerats hos leverantören.

Silwerfeldt och Larsson uppger att det kan bli fråga om konsekvenser för de leverantörer som misskött sig men preciserar inte vilka.

Generaldirektören: ”Omöjligt att svara på” varför det gått snett

Varken kommunikationsstrategen eller generaldirektör svarar däremot på kritiken om hur ansvariga på myndigheten misskött sig och hur missförhållanden av det här slaget överhuvudtaget kunnat uppstå och de allvarliga felen passera utan att upptäckas.

– Det är en fråga som är bra men omöjlig att svara på, menar Magnus Larsson.