Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill att unga HBTQ-personer i större utsträckning skall avskiljas från andra ungdomar. Organisationen efterlyser nu statsbidrag för byggnation och inrättande av fler segregerade mötesplatser. Det rapporterar SVT Nyheter.

Enligt MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg är det ”oroande” att unga HBTQ-personer tvingas umgås med heterosexuella så kallade CIS-personer ute i det civila majoritetssamhällets olika samkväms- och möteslokaler. Nyberg menar att man därigenom förnekar dessa ungdomar ”en meningsfull och utvecklande fritid”, en slutsats som hon utläser ur FN:s barnkonvention som nyligen implementerats som svensk lag.

Bakgrunden till att MUCF slår larm är en rapport som man själv tagit fram som visar att endast 8 av Västra Götalands 49 kommuner har inrättat skattefinansierade mötesplatser för unga hbtq-personer. Nu vill myndigheten se en drastisk förändring och efterlyser därför särskilda statsbidrag för att stimulera en ökad uppdelning i umgänget bland unga i samhället utifrån vilken sexuell läggning man har.

Nyberg uppger att tanken med att i större utsträckning än idag segregera HBTQ-ungdomar från majoritetssamhället är att minska dessa gruppers utsatthet. Att sådan åtskillnad lyser med sin frånvaro ute i kommunerna menar MUCF:s ordförande beror på ”brist på kompetens” hos beslutsfattarna.

– Vi tycker att det är extra viktigt att ta fram ett statligt stöd för att uppmuntra de här verksamheterna, slår Nyberg fast i ett uttalande till SVT Nyheter.