Elpriser ännu högre än i december kan bli resultatet av en utdragen konflikt med Ryssland. Men det går att pressa ned priserna enligt experter, det enda som saknas är viljan.

Med en integrerad elmarknad i Europa kan höga elpriser på kontinenten smitta av sig på de svenska priserna, och de höga gaspriserna driver upp priset på el i Tyskland. Med ett långvarigt krig i Ukraina kan flera prischocker vänta.

Enligt Mats Persson, chef för elhandel på Fortum, tyder marknaden på sjunkande priser inför våren och sommaren men att de kan komma att stiga igen i höst. De extremt höga elpriserna i december kom trots att det inte var extremt kallt, inte heller var det ovanligt låga nivåer i vattenkraftens magasin.

– Definitivt kan något liknande hända igen. Beroende på vad som händer med gasmarknaden skulle vi till och med kunna få ännu högre priser än de som gällde i december förra året, säger han till SvD.

Återstarta Ringhals

Både Mats Persson och Anna Nordling, chef för energi på konsultföretaget WSP, vill se mer produktion i södra Sverige. Han hoppas på en diskussion om att möjliggöra investeringar i ny kärnkraft. Persson utesluter heller inte möjligheten att återstarta de två nedlagda reaktorerna i Ringhals som stängdes 2019 och 2020.

Återstart av en avstängd reaktor är emellertid inte möjligt med dagens lagstiftning. Men på Strålsäkerhetsmyndigheten uppger man att regeringen teoretiskt skulle kunna stifta en snabblag som tillåter en återstart, på samma sätt som man gjorde med Cementa på Gotland.

Höga vinterpriser att vänta

Nordling ser dock ett problem i att det skulle kunna ta tid.

– Baserat på hur den generella processen ser ut och Vattenfalls egen rapportering är båda reaktorerna i avställningsdrift och bränslet har antagligen tagits ut, säger hon och tillägger:

– Tyvärr tror jag att vi riskerar väldigt höga priser även nästa vinter.