Statens medieråd är en myndighet med uppgift ”att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan”. Nu utvidgar regeringen uppdraget till att bedriva antirasistiskt arbete i sociala medier.

Myndigheten ska ”utveckla verktyg och metoder för att motverka rasism och liknande former av fientlighet på sociala nätverk”. För det ändamålet öronmärks 700 000 skattekronor i år. Hur den antirasistiska myndighetsverksamheten mer konkret ska bedrivas är ännu oklart.

Enligt siffror som rådet sammanställt ökade antalet anmälningar från unga om hot och hat på nätet mellan 2016 och 2018, med en fördubbling där motivet bedöms vara rasistiskt. Det framgår inte hur utvecklingen på området sett ut åren efter 2018.

– Med ungas ökade användning av sociala medier följer en ökad risk att utsättas för rasistiskt motiverat hot och hat i sociala medier. Det är något vi måste motverka, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi i en kommentar till TT om regeringsinitiativet.

LÄS ÄVEN: Regeringen utser kritiserad medieutredare till chef för Statens medieråd

Högsta chefen öppet fientlig till politisk opposition och alternativmedia

Statens medieråd sorterar under Kulturdepartementet. Myndigheten leds av Anette Novak som utnämndes till chefsuppdraget av dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Novak har under sin karriär som journalist och redaktör profilerat sig politiskt som motståndare till den politiska oppositionen och till alternativa medier. Hon ledde den stora medieutredning som tillsattes 2015 – också den på initiativ av Bah Kuhnke – och fick i samband med det kritik för förslag om att villkora mediestöd med värdegrund.

Rådet arbetar bland annat med att uppfostra unga i källkritik. Man varnar i sitt informationsmaterial för att ”det finns många sajter som på ytan ser seriösa och trovärdiga ut, men som förmedlar falsk eller hårt vinklad information”. Som exempel på ”de mest trovärdiga källorna” där man kan lita på att uppgifterna är sanna och ovinklade anges nyhetsbyrån TT.