Regeringen meddelar på torsdagen att man gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla och informera om stöd för att främja jämställdhet och icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn.

Genom att det ställs krav om sociala hänsyn ges företag i branschen incitament att värna mer om en inkluderande arbetsmiljö, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Man vill också öka användningen av arbetsrättsliga villkor vid upphandling mot sektorn genom en kompetenshöjande insats.

Kraven på det man kallar en inkluderande arbetsmiljö ska bidra till en mer attraktiv sektor som kan locka fler unga och vuxna att välja en utbildning på gymnasial- eller högskolenivå med inriktning mot bygg- och anläggning oavsett kön och bakgrund.

Fler kvinnor

Vidare menar regeringen att om fler kvinnor väljer att arbeta inom sektorn motverkas den könssegregerade arbetsmarknaden och därmed bidrar uppdraget till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet.

– Företag som redan i dag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. Med tydligare kravställning vid upphandlingar kommer arbetsförhållandena i branschen kunna förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi (MP).

I informationsinsatsen kommer även det stöd som har utvecklats av myndigheterna vad gäller arkitektur och gestaltad livsmiljö, minskad klimatpåverkan och projektkultur att ingå.