Trots en generellt stark arbetsmarknad och arbetsgivare som skriker efter personal visar det sig att allt fler kommuner betalar ut allt mer försörjningsstöd. I Ronneby kommun har kostnaderna ökat med sju miljoner kronor på bara två år. I år räknar kommunen med att betala ut 33 miljoner kronor.

I maj uppmärksammade Samhällsnytt hur kostnaderna för försörjningsstöd skenar i den värmländska kommunen Filipstad. Bland kommunens utomeuropeiska migranter har 80 procent inget arbete och ytterligare tio procent deltar i skattefinansierade arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

LÄS ÄVEN: Filipstad försörjer 9 av 10 vuxna utomeuropeiska migranter

Ronneby i Blekinge län är en kommun med cirka 29 000 invånare och omkring 17 procent av dessa är utrikes födda. Kommunen har en situation som liknar Filipstad. I april förra året rapporterade SVT om Arbetsförmedlingens senaste statistik där det framgick att 32,6 procent av alla utrikesfödda i arbetsför ålder i Blekinge är arbetslösa.

Den procentsatsen placerade Blekinge som det näst sämsta länet i landet när det kommer till arbetslöshet bland utrikesfödda invånare. Det framgick även Ronneby är den kommun i Blekinge där det går sämst – där är nästan hälften av de utrikesfödda arbetslösa.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för ’ensamkommande’ skenar – SKL behöver mer pengar

7 miljoner mer i försörjningsstöd
Nu meddelar kommunen att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med sju miljoner kronor under de senaste två åren.Mellan 2015 och 2016 var kostnaderna stadigt kring 26 miljoner kronor per år.

Förra året betalade kommunen ut 29 miljoner kronor till invånarna och i år räknar de med att betala ut 33 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Högsby kommun nekade man nödhjälp

”Stor inflyttning”
Göran Fridh är verksamhetschef vid enheten Individ och Familjeomsorg i kommunen och han redogör tydligt orsaken.

– Ronneby kommun är en kommun med hög arbetslöshet sedan länge, men det som tillkommit de sista åren är en stor inflyttning, framförallt av nyanlända invandrare. Det påverkar försörjningsstödsläget, säger Fridh.

SD växer kraftigt
Vid valet förra året tappade Socialdemokraterna över sex procentenheter i kommunen. Samtidigt gjorde Sverigedemokraterna ett succéval med en ökning på över nio procentenheter.

LÄS ÄVEN: Moderat kommunalråd: ”Invandringens kostnader tär på ekonomin”