De ständiga nyheterna om skogsskövling, stora skogsbränder och markutnyttjande ger inte en rättvisande bild av planeten utveckling. Jorden är idag grönare än för 20 år sedan, rapporterar NASA. En del av förklaringen är framgångsrik skogsåterplantering i Indien och Kina.

Ungefär 15 procent av världens totala globala koldioxidutsläpp orsakas av skogsavverkning. Skogarna rensas över hela världen på grund av den ökande efterfrågan på papper, urbanisering och jordbruksändamål.

Men även om avverkningen av skog är utbredd världen över så har NASA goda nyheter. Jorden verkar ha fler grönområden idag än för 20 år sedan.

Nyligen rapporterade tidskriften Nature Sustainability att NASA har jämfört satellitdata från mitten av 90-talet fram till idag. De har använt sig av Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS, för att få en detaljerad bild av hur världens globala växtlighet har utvecklats över tid. Denna fototeknik ger en upplösning på upp till 500 meter, med fyra bilder på varje plats på jorden, varje dag under de senaste 20 åren.

Att jorden blir grönare upptäcktes först av en grupp forskare på Boston University, men de var osäkra på om den ökande växtligheten beror på mänsklig aktivitet, eller att planeten bli varmare och fuktigare. Efter ytterligare undersökningar med NASA:s två MODIS-satelliter kunde man konstatera att de fem miljoner kvadratkilometer extra skogsområden per år faktiskt främst orsakas av mänsklig handling.

Indien är bra på att ständigt slå världsrekord när det gäller att plantera fler träd. Under 2017 planterade 800 000 indier 50 miljoner trädplantor på bara 24 timmar.

I motsats till den vanliga uppfattningen att Kina och Indien är bland ledarna när det gäller att utnyttja mark för ekonomisk vinst så har båda länderna utökat sina bidrag till världens växtlighet. Sammantaget har de stått för en tredjedel av våra nytillkomna grönområden under de senaste decennierna.

Kinas ansträngningar för att minska effekterna av jorderosion och luftföroreningar har gjort att landet bevarar och planterar skog i en snabbare skala. Både Kina och Indien har ökat totalen av sina årliga grönområden tack vare sina livsmedelsproduktionsmetoder. De har gjort det möjligt att återplantera och skörda sina fält flera gånger om året för att kunna tillgodose sina stora populationer.