Rymdbyrån tillkännagav på måndagen den potentiella upptäckten av en vattenhavsyta på en planet utanför solsystemet samt en viss molekyl som kan antyda att det finns liv.

Data som samlats in av Nasas James Webb-teleskop på K2-18 b, en planet som kretsar kring en dvärgstjärna 120 ljusår från jorden i konstellationen Lejonet, tyder på bevis på metan och kol och brist på ammoniak – vilket i sin tur tyder på att det är en hyceisk exoplanet, en planet med väteatmosfär och täckt av vatten.

LÄS ÄVEN: Visselblåsare: USA har utomjordiska farkoster

Dessutom upptäckte man möjligheten av dimetylsulfid på planeten, en kemikalie som endast produceras av levande organismer på jorden, främst växtplankton.

– Våra fynd understryker vikten av att ta hänsyn till olika beboeliga miljöer i sökandet efter liv någon annanstans, säger astronomen Nikku Madhusudhan från Cambridge University, huvudförfattare av forskningsrapporten som publicerade resultaten.

– Traditionellt har sökandet efter liv på exoplaneter främst fokuserat på mindre steniga planeter, men de större hyceanska världarna är betydligt mer gynnsamma för atmosfäriska observationer, tillade han.

Mer forskning

Resultaten är dock inte avgörande och ytterligare forskning kommer att genomföras för att avgöra om dimetylsulfid verkligen finns på den avlägsna planeten, som är åtta och en halv gånger större än jorden.

– Vårt slutmål är identifieringen av liv på en beboelig exoplanet, vilket skulle förändra vår förståelse av vår plats i universum.

– Våra resultat är ett lovande steg mot en djupare förståelse av hyceanska världar i denna strävan.

Nasa sa att även om K2-18 b finns i den så kallade beboeliga zonen – det lämpliga avståndet från en sol som skulle tillåta liv på en planet att blomma – antar de att världen liknar Neptunus på grund av sin storlek med ”en stor mantel av högtrycksis” och ”en tunnare väterik atmosfär och en havsyta”.

LÄS ÄVEN: Här kraschar Nasa-sond med asteroid – i självförsvar