Under några dagar testade U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE, metoden på migranter i Texas. Omkring 30 procent avslöjades ha ljugit och var inte släkt med de barn de haft med sig.

Migranter med medföljande barn har oftare större chans till asyl och kan undvika att bli satta i förvar under processen. Med den nya DNA-metoden som ICE nu prövat i ett pilotprojekt kan man snabbt avgöra ifall påståenden om familjeanknytningar stämmer eller inte.

Enligt en talesperson från ICE ska vissa migranter ha vägrat att bli testade och erkänt att de inte var släkt med barnen de hade med sig. Nu ska myndigheten utvärdera resultaten av pilotprojektet för att avgöra om man ska använda testerna på fler ställen.

Samtidigt fortsätter trycket på landets gränser. Bara hittills i år har 535 000 migranter omhändertagits för att ha korsat gränsen illegalt.