På förskolan Bjurhovdasmycket i Västerås har lärarna Linda Bjällerstedt och Sara Bergström skapat figurerna Fixa och Trixa som ska lära barnen källkritik på internet.

Sedan ett par år tillbaka står det i förskolans läroplan att de ska arbeta med att ge barnen en digital kompetens. På Bjurhovdasmycket klär Bjällerstedt och Bergström ut sig till nättrollen Fixa och Trixa i rosa peruker. Till hjälp har man även iPaden Kjell Kritik för att ”hitta vad som är riktigt på internet”.

– Vi vet ju att även små barn, så små som de här som är mellan tre och fem år, är ute på nätet. Och då kände vi att vi har ett ansvar, både när det gäller källkritik men också hur man ”är” på nätet, säger de till SVT Nyheter.

För sitt värdegrundsarbete har Linda Bjällerstedt och Sara Bergström både nominerats till och fått pedagogiska pris.