I Nederländerna är mjölkbonden Martin Neppelenbroek nära slutet med sin verksamhet. Den nederländska regeringens regler fortsätter att orsaka enorma protester.

Enligt de nya miljöreglerna måste han minska sitt boskap med 95 procent, något han tror kommer leda till att han blir tvungen att sälja sin släktgård.

– Jag kan inte driva en gård på fem procent. För mig är det över, säger han.

LÄS ÄVEN: Massivt bondeuppror i Nederländerna

– Med tanke på regelverket kan jag inte sälja det till någon. Ingen vill köpa den. Men regeringen vill köpa den. Och det är därför de har reglerna, tror jag.

För närvarande är Neppelenbroeks 70 hektar stora fastighet hem för ungefär 130 mjölkande kor. Den har funnits i hans familj i ett halvt sekel.

Att stänga nederländska gårdar kommer bara att kräva livsmedelsimport från andra håll, menar han. Liksom många andra i Nederländerna misstänker han att regeringen vill använda marken för att bygga bostäder.

Natura 2000

Neppelenbroek påpekar att inte alla bönder måste göra sig av med så många av sina nötkreatur. Människor som bor längre bort från områden som skyddas under Natura 2000, ett EU-avtal för bevarande av arter och livsmiljöer, kan äga fler boskap.

Detta beror på att den nederländska regeringens bestämmelser om kväveoxider och ammoniakutsläpp är kopplade till platsernas närhet till dessa skyddade områden.

LÄS ÄVEN: Här öppnar polisen eld mot klimattrotsiga bönder

Bönder, lastbilschaufförer och andra över hela Nederländerna har deltagit i rikstäckande protester mot avtalet. Landet är en av världens tio främsta livsmedelsexportörer.

Christianne van der Wal, landets minister för natur- och kvävepolitik, inte har uteslutit att expropriera mark från icke samarbetsvilliga bönder.