Enligt Östra Göinges kommunalråd Patrik Åberg (M) kommer man bli tvungna att skära i välfärden.

I Östra Göinge är var femte elev nyanländ, något som innebär en stor påfrestning på kommunens ekonomi.

– I dag är det en utmaning, men morgondagen – då blir det ett stort problem, för där är ersättningen inte tillräcklig, säger Oscar Nilsson, ekonomichef i Östra Göinge, till Sveriges Radio.

– Ja, det är ju att vi är tvungna att prioritera i vår verksamhet och prioritera ner andra saker för att lösa detta uppdraget.

Många kommuner SR talat med anser att två år är en för kort period för att den nyanlände eleven ska anses vara integrerad.

Dessutom täcker inte bidragen som ges de verkliga kostnaderna skolorna har för denna typ av elever – 133 200 kronor för de initiala två åren efter uppehållstillstånd tilldelats.

Innan uppehållstillstånd getts står Migrationsverket för kostnaderna.

På Sveriges kommuner och landsting, SKL, delar man bilden.

– Och vi ser ju att det är väldigt många som får bekymmer för att de här personerna finns kvar i kommunerna och man har fortfarande kostnader. Samtidigt får man inte längre någon ersättning från staten, säger Annika Wallenskog, som är chefsekonom på SKL.

– De kommuner som ställt upp och haft ett stort flyktingmottagande kommer att få det besvärligast.