En av Danmarks största banker, Jyske Bank, sänker nu det insättningsbelopp vid vilket man tillämpar negativ ränta för kunderna. Alla med mer än 750 000 kronor på kontot får nu betala för att ha sina pengar i banken. Det rapporterar bland annat Yahoo! Finance.

Danmark har i likhet med Sverige infört negativ styrränta. Tanken bakom en sådan är inte att ekonomin ska inverteras, utan att ”nollpunkten” flyttas ned så att de faktiska räntorna på marknaden fortfarande är positiva men lägre än om styrräntan vore noll eller positiv.

Jyske Bank blir emellertid nu ett pilotfall för negativ ränta i praktiken. Man har sedan tidigare infört en regel om att den som har över 10 miljoner kronor på kontot kan drabbas av negativ ränta och få betala för att låna ut sina pengar till banken. Men regeln har mer varit ett teoretiskt scenario.

Nu sänker banken drastiskt beloppsgränsen för när negativ ränta träder i kraft till 750 000 kronor. Det innebär att många kunder kommer att reellt drabbas och att de grundläggande principerna för in- och utlåning ställs på huvudet.

Ändringen verkställdes i fredags och Jyske Bank gör inga utfästelser om att man inte kommer att sänka beloppsgränsen ytterligare. Signaler har kommit även från andra banker om att följa Jyskes exempel.

Ekonomer spekulerar nu i att det kan få dramatiska effekter på ekonomin internationellt om negativa styrräntor slår igenom, inte bara som ett sätt att hålla räntorna nere utan övergår till att faktiskt bli negativa. Ekonomer på andra banker och Europeiska centralbanken uppges nu bevaka Danmark noggrant som ett studieobjekt för den negativa räntans konsekvenser.

Storup Nielsen, chefsanalytiker på Nordea, säger att det är praktiskt för omvärlden att använda Danmark som testballong.

– För övriga Europa och ECB är detta perfekt, eftersom de kan låta Danmark dra alla lärdomar och göra alla misstag och sedan fatta sina beslut utifrån detta.