➤ Även hos utrikesministeriet har man ställt sig tveksamma till projektet och dess finansiering.

Det blir ingen stormoské i den finländska huvudstaden efter att Helsingfors stadsmiljönämnd enhälligt sagt nej med hänvisning till en rad öppna frågor och osäkerhetsfaktorer förknippade med framför allt finansieringen, som sägs komma från Bahrain.

Bahrain har täta förbindelser bland annat med det sunnimuslimska Saudiarabien vilken i sin tur väckt frågor kring vilken form av islam som är tänkt att utövas i moskén och i vilken mån finansiärerna skulle styra dess verksamhet samt om det kan finnas en risk för radikalisering.

På utrikesministeriet befarar man också att ett dylikt bygge kan göra så att spänningarna mellan olika trossamfund kan komma att återspeglas på Finland.

Nästa måndag ska stadsstyrelsen fatta ett slutgiltigt beslut i frågan.