Den 6 februari förra året öppnade 37-årige irakiske medborgaren Nawzad Askandar Mala eld mot 22-årige Araz Farooq Jabar på busstorget i Sollentuna pendeltågsstation. Mordet som beskrivs som en ren avrättning begicks när mängder med arbetspendlare befann sig på platsen. Nu döms han till livstids fängelse.

Efter att ha avlossat flera skott flydde Nawzad från platsen och det skulle dröja närmare sex månader innan polisen kunde gripa honom. Det exakta motivet till mordet är inte klarlagt men det mesta pekar på att det rört sig om en konflikt kring pengar och narkotika, brottssammanhang som både Nawzad och offret Araz figurerat i tidigare.

Vid sidan av huvudåtalspunkten mord åtalas Nawzad även för grovt vapenbrott. Domstolen bedömer brottet som särskilt grovt i beaktande av dess karaktär av ren avrättning och att det begick på en plats och vid en tidpunkt då risken för att andra personer, även barn i barnvagn, skulle skadas eller dödas var stor.

I ett pressmeddelande skriver rättens ordförande, rådmannen Susanne Allgårdh, hur man resonerat kring straffet med anledning av detta:

Mot den bakgrunden och då det inte framkommit några förmildrande omständigheter anser tingsrätten att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse.

Däremot utvisas inte Nawzad trots medborgarskap i Irak och en rad tidigare domar för bland annat grovt narkotikabrott och olaga hot. Han avtjänar för närvarande fängelsestraff för andra brott för vilka påföljden nu undanröjs, det vill säga rabatteras och inte adderas till livstidsdomen.

Kostnaderna för Awzads försvar uppgår till närmare 400 000 kronor och ska ”stanna på staten”, det vill säga skattebetalarna. Om Azwad avtjänar en genomsnittlig livstidsdom på 16 år (25 år minus en tredjedel i straffrabatt) kommer han att ha kostat de svenska skattebetalarna närmare 20 miljoner kronor för sin anstaltsvistelse.