EU-kommissionens ambitioner om att en pilotfas ska vara igång inom ”fyra till åtta veckor” lär inte kunna infrias.

Igår skrev vi om hur EU vill försöka få medlemsländerna att ta emot migranter med hjälp av ett engångsbidrag på ca 60 000 svenska kronor. Förslaget innefattade även stöd till de nationer som vill inhysa de planerade ”kontrollerade center” dit migranter som kommer till Europa först ska föras för att få sina fall behandlade, vilket får ta maximalt tre dygn.

Centren är dock frivilliga att upprätta och hittills har inte ett enda land visat intresse för att bygga ett sådant inom sina gränser.

Inget land i norra Afrika med omnejd har heller ännu anmält sig som villigt att införa de så kallade ”regionala landstigningsarrangemang” man också planerar, läger dit migranter som plockas upp utanför EU-länders territorialvatten ska föras där liknande kontroller ska utföras.

De migranter som anses ha skyddsskäl ska skickas vidare till annat EU-land varpå detta får engångsersättningen. Övriga ska skickas tillbaka sina respektive hemländer alternativt föras till andra läger.