De nordiska länderna – Danmark, Finland, Norge och Sverige – har tagit ett steg emot utökat försvarssamarbete. Cheferna för ländernas respektive flygvapen har undertecknat en avsiktsförklaring om ytterligare fördjupat samarbete med nya samarbetsformer.

Ledarna för de de nordiska ländernas flygvapen har nu undertecknat ett samarbetsdokument i enlighet med vilket man i framtiden kommer att kunna agera som ett gemensamt flygvapen. Det innebär bland annat att man kommer att genomföra utbildningsinsatser tillsammans, koordinera logistik och planering samt införa en gemensam stödapparat.

LÄS ÄVEN: Mystiskt objekt upptäckt i anslutning till Nord Stream

Enligt Dennis Hedström, som är chef för flygstaben i Sverige, handlar det i huvudsak om att formalisera den relation mellan länderna som redan föreligger.

Det är inget avtal där det kan förekomma avtalsbrott, utan en avsiktsförklaring där vi skrivit under om att vi ska ta nästa steg i ett redan pågående samarbete.

Hedström säger att den markanta höjningen av ländernas gemensamma stridsvärde kommer att innebära ökad trygghet för de nordiska länderna. Tillsammans får länderna tillgång till så många som 250 stridsflygplan, vilket gör att man hamnar på samma nivå som Frankrike och England. Av dessa kommer 143 att tillhöra den femte generationens stridsflygplan.

LÄS ÄVEN: Här flyger amerikanska kärnvapenbombaren över Sverige

Den norske generalmajoren Rolf Folland fastslår att detta innebär en ökad trygghet för de nordiska länderna. I synnerhet tar han upp att det finns ett latent hot från Ryssland som bör tas i beaktande.

Vi ser självklart att Ryssland har viljan och förmågan att använda militärt våld mot sina grannstater. Som nära grannar till Ryssland är det därför viktigt att bygga en kombinerad förmåga som faktiskt är en angripare som Ryssland måste ta hänsyn till i sina beräkningar.

Enligt Folland kan ett mer integrerat samnordiskt flygvapen i enlighet med den nu undertecknade avsiktsförklaringen vara på plats någon gång under vintern 2024.