Har du bomber och granater liggande i bostaden som du inte har användning för och inte riktigt vet vad du ska göra med och som du inte har tillstånd för? Från och med idag kan du i så fall lämna in dem till polisen utan att några frågor ställs eller att du blir föremål för brottsutredning.

Så kallad vapenamnesti har utfärdats vid ett antal tillfällen tidigare. Från början handlade det mest om uttjänta jaktvapen och liknande bland vanliga svenskar. Senare försköts profilen mot ett ökat inslag av illegalt importerade handeldvapen och automatvapen avsedda för den gängkriminella miljön.

De senaste åren har det skett en ytterligare strukturell förändring i den illegala vapenarsenalen mot en ökad användning av militära handgranater och olika typer av sprängämnen. Polisen anpassar därför den nya amnestin efter det behov som idag finns om att göra en garage-, källar- eller vindsrensning och göra sig av med alla granater och bomber man kanske inte längre behöver.

Amnestin gäller från och med idag den 15 oktober och fram till den 11 januari nästa år. Polisen rekommenderar dock medborgarna att inte oannonserat kliva in på en polisstation med sina handgranater, då det kan leda till missförstånd och säkerhetsrisker.

I stället har man ordnat med hämtservice vid dörren. Du ringer ett telefonnummer och så kommer bekvämt en patrull till din bostad och hämtar upp dina bomber och granater.

Servicen sägs vara ett led i en ambition om att ”skapa ett tryggare och säkrare samhälle”. I ett sådant bör man som medborgare inte ha fler handgranater hemma än vad man verkligen har bruk för.