Allt fler lämnar huvudstaden. Flyttnettot ligger på minus 5 596 personer för länet, en trend som pågått sedan 2018. Framför allt är det unga och barnfamiljer som flyttar, något som oroar politikerna i tillväxt- och regionplanenämnden.

– Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och därför ser jag med stor oro på utflyttningen. Trenden är ett underbetyg till politiken som inte skapat rätt förutsättningar för tillväxt. Nu måste det till krafttag för att återställa stadens attraktionskraft annars riskeras på sikt många jobb, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Regiondirektören har nu fått i uppdrag att analysera vad som ligger bakom den tilltagande stadsflykten, vilka konsekvenser det får för ”Stockholmsregionens hållbara utveckling, tillväxt och attraktionskraft” samt vilka insatser som krävs för att bryta trenden.

– Det här är en varningssignal, som tyder på att unga tycker att det är svårt att bo i Stockholm. I förlängningen leder det till en tråkigare och mindre dynamisk region, säger nämndens ordförande Gustav Hemming (C), till Mitti.

LÄS ÄVEN: Priserna på bostadsrätter i Stockholm slår nytt rekord

Höga priser och låg trygghet

Stockholms handelskammare, som analyserat siffror från SCB, anser att flykten delvis beror på prisutvecklingen men nämner även trygghetsfrågor som skäl.

– Vi har en väldigt attraktiv huvudstad med potential att bli Europas allra bästa, men stadens kraft bromsas av exempelvis den dysfunktionella bostadsmarknaden och oro inför trygghetssituationen, säger Hatzigeorgiou.

LÄS ÄVEN: Regeringen och stödpartierna i halv reträtt om marknadshyror

Källa: Stockholms handelskammare

Hemming menar att regionen dräneras när studenter och låginkomsttagare inte längre har råd att bo i Stockholm. Företag och skolor blir lidande, liksom kultur- och nöjeslivet.

– Om det bara är medel- och höginkomsttagare som kan bo här, då blir ju Stockholm ett stort Östermalm, säger han.

Samtidigt tror han att pandemin har gjort att många familjer valt att flytta för att få råd med större boende och trädgård.

Enligt Stockholms handelskammare vill allt färre bo i storstäderna. Stockholms stads flyttnetto är på minus 8 495 personer medan Göteborg går back 2 382 personer.