eu jordbruk forordning
Utrikes

Nu ska EU konfiskera MASSOR av svensk jord- & åkerbruksmark

Publicerad 7/15/2023
Annons

Nu flyttar EU fram sina positioner ytterligare. Nyligen har vi sett hur de dikterar svenska arbetstidsregler, lönesättning, migration och häromdagen röstade EU-parlamentet igenom en förordning som i praktiken konfiskerar svensk jordbruksmark från dess ägare.

Det är ”Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur” som i onsdags den 12 juli röstades igenom. Förslaget handlar om att EU vill att medlemsländerna ska återställa skogs- och jordbruksmarker till ”sitt ursprungliga värde”. Det innebär att markerna inte kommer att få brukas och staten kommer tvingas ersätta bönderna och markägarna för det.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beskriver det så här:

EU-kommissionen presenterade i juni 2022 ett förslag till lagligt bindande mål för hur mycket av medlemsländernas natur som ska återskapas, under namnet förordningen om restaurering av natur. Förslaget är formulerat på ett sätt som gör att mycket stora arealer produktiv jord- och skogsmark riskerar att tas ur produktion. Exempelvis genom att skog inte får brukas och att åkermark ska läggas under vatten.

”Kraftigt negativ påverkan”

Deras beräkningar visar att hela 16 procent av Sveriges av den svenska jord- och skogsbruksmarken inte kommer kunna brukas.

Våra beräkningar visar att ungefär 16 procent av den svenska jord- och skogsbruksmarken inte kommer kunna brukas som idag, om förslaget går igenom. Konsekvenserna av förslaget blir särskilt stora för Sverige eftersom vi rapporterar statusen för våra naturtyper på ett annat sätt än övriga EU. Vi utgår ifrån förindustriell tid istället för tiden för vårt EU-inträde.

EU:s lagförslag kommer på grund av detta enligt LRF också ha en ”kraftigt negativ påverkan” på Sveriges förmåga till inhemsk livsmedelsproduktion, en fråga SD drivit och som andra på senare tid allt mer insett vikten av.

Ett exempel är kravet på att återväta jordbruksmark, som enligt Naturvårdsverkets analys kan beröra upp till 375 000 hektar. Ökade krav på landskapselement och populationer av fåglar samt pollinerare, motsvarar 250 000 hektar som behöver tas bort från matproduktionen enligt förslaget. Sammantaget motsvararar dessa delar 20,8 procent av all jordbruksmark som finns idag i Sverige, vilket kommer ha en kraftigt negativ påverkan på den svenska livsmedelsproduktionen.

Johan Nissinen, EU-parlamentariker för SD, kommenterar för Samnytt:

– Lagstiftningen vill att jordbruket både har lägre skördar per hektar och färre hektar för odling – samtidigt! Detta leder till mindre livsmedelsproduktion inte bara i Sverige utan hela Europa, vilket kommer driva upp livsmedelspriserna ännu mer och öka import av livsmedel från länder med lägre miljöstandarder.

Uppsägningar som en konsekvens

Gällande skogsbruket väntas också stora konsekvenser. LRF:s analys förutspår uppsägningar motsvarande alla HM:s anställda, cirka 11 500 stycken. Dessutom måste Sverige ”återskapa” stora arealer till ”mer ursprungligt tillstånd”. Det motsvarar ”all skogsmark i Värmland två gånger om”.

Men konsekvensera blir ännu större:

Enligt förslaget får det heller inte ske några försämringar i den skogsmark som redan idag klassas som naturtyp. LRFs analys visar att det leder till att ungefär en miljon hektar skog kommer behöva tas ur produktion och läggas under formellt skydd, såsom naturreservat.

Dessutom kommer skattebetalarna drabbas även på andra sätt. Staten kommer tvingas kompensera skogsägarna med 175 miljarder kronor fram till 2050. Totalt sett blir det över 233 miljarder för skogs- & jordbruksmark.

– En klar majoritet av EU-parlamentet, inklusive en hel del svenska parlamentariker saknar allt vad konsekvensanalys är. Att Europa och Sverige blir fattigt hjälper inte det globala klimatet. Mycket av den överstatliga klimatpolitiken är kontraproduktiv, säger Nissinen.

Endast SD, M & KD röstade nej

I omröstningen i onsdags var det endast SD, M och KD som röstade nej till förslaget. De andra partierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna, röstade däremot ja.

På Twitter skrev Sverigedemokraternas europaparlamentariker Johan Nissinen att det är ”brist på förnuft” och pekade även på risken för inhemsk matproduktion.

Han konstaterar även att EU ”konstant lägger krokben som stjälper jordbruket”:

– De lever i en bubbla och vill tillhöra den ”goda” sidan. Det de inte verkar förstå är att alla politiska beslut får konsekvenser. Det påverkar människors vardag, vår industri, vår ekonomi och så vidare, säger Nissinen till Samnytt.

– Att omröstningen trots allt blev väldigt tajt visar hur viktigt valet till EU-parlamentet är. Det är ytterst viktigt att vi nästa mandatperiod får en ännu starkare SD-delegation i EU-parlamentet, så att vi ständigt kan vara en nagel i ögat på de andra partierna och påminna dem om att gå svenska intressen framför att godhetssignalera för EU-eliten, avslutar han.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Kritisk debatt om EU behövs”

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons