➤ ”Ordet byggherre är nog det jag tycker är värst”, säger chefen på stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning.

Tidigare har vissa kommuner bytt ut ordet ”tjänsteman” till ”tjänsteperson”. Nu vill Göteborgs kommun följa i Stockholms fotspår och göra byggspråket könsneutralt.

Ord som byggherre, elvamannaplan och jungfrulig mark menar man är förlegade och omoderna och istället vill man ersätta dessa med alternativ som byggaktör, elvaspelsplan eller obebyggd mark.

– Ordet byggherre är nog det jag tycker är värst. Men det är också svårt att byta ut eftersom det är en juridisk term. Men där kan man helt enkelt bara bestämma sig för ett ord, att när man säger byggaktör till exempel så är det det man menar. Resten av orden tycker jag egentligen att vi skulle kunna ta rakt av, säger Monica Daxler, chef på stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning, till GöteborgDirekt.

– Språket är viktigt, vad vi säger påverkar så mycket annat. Man säger så mycket utan att man tänker på det. Just ordet ”man” till exempel, det är en så djupt rotad vana.

Daxler har hand om ett projekt i kommunen där man mäter könens talartid i kommunala styrelser och nämnder vilket hon menar tydligt visar att männen tar mer plats.

Ett annat område Daxler oroar sig över är bemötandet av kommunens invånare.

– Vi möter ju ofta par som äger hus tillsammans, om de har ansökt om bygglov till exempel eller har kommit in med synpunkter på något. Där kan vi inte utgå från att mannen för familjens talan när det gäller en byggfråga, det är något vi lyft och jobbar med.