Den nya översättningen från Det Danske Bibelselskab väcker uppmärksamhet. Bland annat har man ersatt ”landet Israel” med ”judarnas land” och ”Israels folk” med ”judarna”.

Det var den danske bibelentusiasten och Israelvännen Jan Frost som uppmärksammade den nya översättningen. Han påpekar också att ordet ”Israel” endast ordagrant nämns en gång av de totalt 60 referenserna i Bibeln.

Specifika referenser till Israel har också skrivits om till referenser till hela mänskligheten.

Frost menar att översättningen är ett exempel på ”ersättningsteologi”, doktrinen att det nya testamentet ersätter det gamla testamentet och att kyrkan har ersatt Israel i sitt förbund med Gud.

Ska underlätta

Det Danske Bibelselskab försvarar sin översättning och uppger att ordet ”Israel” utelämnats för att förhindra att läsare blandar ihop det med den moderna staten Israel. Man menar att ”moderna människor läser Bibeln med helt annorlunda förutsättningar än människor i, till exempel, Jesus tid”.

Dock har man inte ersatt namn på andra länder från samma tid som Egypten.

Vidare menar man att ”Israel” har flera innebörder i Bibeln och beslutet att utelämna ordet inte ska vara ideologiskt utan ett kommunikativt sådant för att underlätta för läsare som inte har en djupare kännedom om Bibeln och kristendomen.

https://twitter.com/Imamofpeace/status/1252173898877206528

En av kritikerna är Imam Tawhidi, eller Fredens Imam som han också är känd som, som menar att Det Danske Bibelselskabs agenda är att framställa judarna som statslösa.