Med hjälp av ny DNA-teknik går det att ta fram relativt välliknande fantombilder av den person som DNA-fyndet tillhör. Tekniken används just nu i ett försök att hitta en kvinna som för 13 år sedan knivmördade en anställd kvinna i en sybehörsbutik i Göteborg.

Vid 18-tiden en dag i oktober 2005 knivmördades en anställd när hon skulle stänga butiken där hon arbetade. Under årens lopp har hela 650 kvinnor topsats i hopp om att få en träff på mördaren, men hittills utan resultat. Med en fantombild framtagen med den nya DNA-tekniken hoppas man nu på ett genombrott i utredningen.

Redan har polisen, sedan man gick ut med fantombilden, fått in över hundra tips. En del av tipsen rör kvinnor som polisen redan har topsat och avfört från utredningen men många är också nya. Det framgår inte om man ännu har hunnit söka upp och topsa några av de nya kvinnor som man fått in tips om.

Polisen är i övrigt förtegen om vilken information man fått från de DNA-fynd som säkrades på brottsplatsen. Det går exempelvis att se vilket etniskt ursprung eller kombination av etniciteter som personen har.

I det aktuella fallet skulle det både kunna begränsa sökandet till vissa grupper, men också tvinga polisen att utvidga sökandet om det handlar om en person som kan misstänkas inte längre finns i landet.

Den DNA-baserade fantombilden ger okulärt inte en helt otvetydig signal om den eftersökta kvinnans förmodade härkomst, och den tilläggsinformation från DNA:t som bringar klarhet i detta vill polisen alltså inte lämna ut. Orsaken kan vara att man vill slippa anklagelser om ”rasprofilering”, en kritik som tidigare figurerat kring den här typen av fantombilder.