Ett nytt EU-lagstiftningspaket med fokus på digitala tjänster trädde i kraft under lördagen. Syftet med lagen är bland annat att tvinga IT-jättarna stoppa spridningen av alternativ journalistik. Detta motiveras med att man vill få bort ”desinformation” och ”hatpropaganda”.

Med bakgrund av ett betänkande från 2020 säger man sig vilja bekämpa ”hatpropaganda” och ”desinformation” i olika medier på internet, vilket Fria Tider var först med att rapportera.

Den nya överstatliga lagen motiveras med att EU-invånarnas grundläggande rättigheter måste skyddas. EU-parlamentet menar att kritik mot medlemsländernas regeringar, exempelvis invandringspolitiken eller coronahanteringen, kan äventyra dessa.

I betänkandet framgår att man anser kombinationen av alternativmedia och sociala medier utgöra ett hot mot dessa rättigheter:

Den massiva spridningen av nyheter från olika källor som är svåra att verifiera och den allt större roll som spelas av sociala medier och meddelandetjänster påverkar EU-medborgares grundläggande rättigheter negativt”, skriver EU-parlamentet i betänkandet.

LÄS ÄVEN: Staten förklarar krig mot alternativmedia

EU vill motarbeta invandringskritik

I betänkandet står bland annat att kritisk journalistik om EU-ländernas coronarestriktioner kan leda till högerextremism och rasism:

Parlamentet understryker i samband med covid-19-krisen att desinformation och sensationsinriktade medierapporter om pandemin även har använts av högerextrema och populistiska grupper och politiker för att angripa minoritetsgrupper och bidra till den invandringsfientliga retoriken, vilket har lett till ökade fall av rasistisk och främlingsfientlig hatpropaganda samt diskriminering.

LÄS ÄVEN: SD: ”Riv kriminella invandrares medborgarskap”

Kvinnliga makthavare ska skyddas mest

Nätjättar som Google och Facebook kommer på grund av den nya lagen snabbt att tvingas ta bort ”hat och hot” från sina webbplatser, rapporterar SR.

Enligt betänkandet ska detta särskilt gälla offentliga kvinnor som påstås vara extra utsatta för våld och mobbning på nätet.

De nya demokratibegränsande lagarna beskrivs som banbrytande – och sägs kunna spela stor roll för reglerna på internet i hela världen.

LÄS ÄVEN: Konservativa vann i Ungern – nu ska EU strypa bidrag