I USA har man redan avvisat ambitionerna med hänvisning till att det inte överensstämmer med landets suveränitet.

António Guterres, före detta socialistiskt premiärminister i hemlandet Portugal, tillträdde som FN:s generalsekreterare den 1 januari 2017.

Dessförinnan var han högkommissionär för FN:s flyktingkommissariat sedan 2005.

I en artikel i brittiska The Guardian berättar han om sin syn på migration och avslöjar sina planer på hur han ska arbeta för detta.

I artikeln, vars titel är ”Migration kan vara till gagn för världen. Så här kommer vi på FN att försöka hjälpa.”, påstår Guterres bland annat att massmigration ”förstärker ekonomisk tillväxt, minskar ojämlikhet och förenar mångkulturella samhällen”.

Målet kommer enligt Guterres att bli den första övergripande internationella överenskommelsen av sitt slag men man kommer inte att ålägga stater några bindande skyldigheter, istället kommer projektet fungera som en möjlighet som saknar motstycke för ledare att slå hål på de skadliga myter som omgärdar migranter.

Vidare heter det att migranter bidrar enormt till såväl deras nya som gamla länder och att de tar jobb som infödda ”inte kan” ta samt att då de skickar hem pengar fungerar som ett komplement till bistånd.