Den 1 juli i år träder en ny förvaltningslag i kraft. En ändrad skrivning i lagen ger invandrare rätt att kräva tolk i alla kontakter med myndigheter och att alla myndighetsdokument i ett ärende översätts till önskat språk. Det uppmärksammar sajten Ledarsidorna som kallar det ”en kostnadsbomb på väg att brisera”.

I den nu gällande förvaltningslagen anges att myndigheter ”vid behov bör anlita tolk” i sina kontakter med personer ”som inte behärskar det svenska språket eller är svårt hörsel- eller talskadad”. I den nya lagen har denna skrivning ändrats till att en myndighet ”skall” erbjuda tolk. Skrivningen om att det är en service till hörsel- och talskadade har dessutom tagits bort.

Redan i den nuvarande lagen tydliggörs att vad som avses med tolkhjälp inte inskränker sig till muntliga förhandlingar, utan även innefattar översättningar av alla relevanta dokument och alla skrivelser i ett ärende. Hittills har handläggare på myndigheter haft befogenhet att avgöra om behov föreligger eller ej och bedöma om en person förstår svenska eller inte, men nu fråntas man alltså den möjligheten.

Det blir från halvårsskiftet en absolut rättighet för invandrare att gratis få såväl alla muntliga samtal som alla skriftliga konversationer översatta med hjälp av tolk. Det finns heller ingen bortre gräns för hur länge man bott i Sverige där rätten till sådan gratis tolkhjälp upphör.

De ändrade skrivningarna om tolkhjälp i den nya förvaltningslagen befaras riskera leda till att de redan höga offentliga kostnaderna för skattebetalarna för tolkhjälp till invandrare kraftigt ökar. Redan idag kostar tolkhjälp till invandrare närmare en halv miljard kronor om året.

Det befaras också leda till en ny lukrativ marknad för kriminella att lura av skattebetalarna pengar. Det råder stor brist på tolkar i Sverige, något som öppnar upp för oseriösa aktörer att ta sig in på tolkmarknaden och för myndigheter att blunda för och se genom fingrarna med brister och oegentligheter hos de aktörer man anlitar.

LÄS MER: Danmark till invandrarna: ”Lär dig språket eller betala din egen tolk!”

Sverige går med den nya förvaltningslagen i motsatt riktning jämfört med Danmark där man, som Samhällsnytt tidigare uppmärksammat, nu kraftigt stramar åt rätten till tolkhjälp på skattebetalarnas bekostnad. Integrationsminister Inger Støjberg klargör att gratis tolkhjälp är något man ska ha rätt till som nyanländ och under de första åren i Danmark, inte något man kan utnyttja för att slippa lära sig danska trots att man bott i decennier i Danmark.