I ett nytt lagförslag från justitiedepartementet vill man kunna införa tillfälliga förbud för personer utan id-handlingar att färdas på bussar, tåg och fartyg till Sverige.

Lagen, vars förslag nu skickas ut på remiss, skulle ge regeringen möjlighet att införa förbudet på diverse transportmedel med destination Sverige.

LÄS ÄVEN: Regeringen och SD ska skärpa straffen

Förbudet ska dock bara kunna införas om det anses föreligga allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten på grund av att många migranter tar sig till Sverige samtidigt.

Dryga böter

I samband med migrantkrisen 2015 infördes en liknande men tillfällig lag som upphörde 2018. Nu anser regeringen och Sverigedemokraterna att en sådan lag behövs permanent. Införs den ska den endast kunna gälla i högst sex månader åt gången.

Ambitionen är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2024. Transportföretag som inte kontrollerar resenärernas id-handlingar ska kunna straffas med sanktionsavgifter på mellan 30 000 och 250 000 kronor.

LÄS ÄVEN: Minskad gräddfil för invandrare som vill ta anhöriga till Sverige