I två domar i Migrationsöverdomstolen har man gjort en ny tolkning av mottagandedirektivet från EU. Detta har lett till att Migrationsverket sedan i fredags släppt 15 migranter ur sitt förvar.

EU:s direktiv från 2013 begränsar möjligheten att hålla asylsökande i förvar.

– Det handlar om asylärenden där utvisningsbeslut inte har vunnit laga kraft. Enligt den svenska utlänningslagen finns det möjlighet att hålla en person i förvar om det finns en undanhållanderisk. Nu konstaterade Migrationsöverdomstolen att undanhållanderisken måste vara betydligt mer specifik, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, till SVT Nyheter.

I en kommentar uppger Migrationsverket att den nya tolkningen med vissa undantag innebär att ”det i princip saknas grund för att hålla asylsökande i förvar efter att ett avlägsnandebeslut fattats”.

Enligt Beijer kommer man efter domarna inte att ta några nya migranter i förvar på de gamla grunderna.

På Asylbyrån, där man hjälper migranter att få asyl i Sverige, välkomnar man beslutet.

– Sverige har fått internationell kritik för att folk har suttit i förvar under väldigt långa perioder, det här innebär en skillnad för människor. Överlag tycker jag att bedömningarna gällande människor som sitter inlåsta i förvar är väldigt godtyckliga, säger byråns grundare Karin Gyllenring.