Inga fler middagar med kvinnliga kollegor. Sitt inte nära dem på flyg. Boka hotellrum på olika plan. Undvik möten en och en. Eller som en rådgivare uttrycker det: bara att anställa en kvinna utgör idag ”en okänd risk” – vad händer om hon tog något han sa på fel sätt?

På Wall Street i New York antar alltfler män strategier för metoo-eran, rapporterar Bloomberg. Strategier som också gör det svårare för kvinnor och i princip går ut på könssegregering.

Intervjuer med mer än 30 högre chefer visar att många män skräms av metoo och skapar ett klimat där man går på äggskal. Man undviker att vistas ensamma med kvinnliga kollegor, i synnerhet yngre och attraktiva sådana.

Även i andra delar av USA garderar sig män inför vad de betraktar som en orimlig politisk korrekthet. Många män fruktar falska anklagelser som de inte har kontroll över.

– Kvinnor försöker hitta lösningar på hur man ska hantera det, för att det påverkar våra karriärer, säger Karen Elinski, ordförande för Financial Women’s Association.