Transtyskland

Obinajuo twitter

Utrikes

Ny ”självbestämmandelag” ger oväntade konsekvenser för transpersoner

Publicerad 5/8/2023
Annons

Det tyska förslaget till ’Självbestämmandelagen’, som nyligen offentliggjordes, har lett till överraskande konsekvenser för landets transpersoner. Tyska ”transkvinnor” kommer i händelse av krig, att kallas in som män enligt lagen. Dessutom kan män som identifierar sig som kvinnor förvägras tillträde till kvinnors bastur och placeras i manliga fängelser.

Den tyska regeringen har tidigare arbetat med ett lagförslag för att förenkla det juridiska erkännandet av transpersoner, något som välkomnats av Tysklands HBTQ-lobbygrupper. Självbestämmandelagen kommer att göra det möjligt för vuxna som identifierar sig som transpersoner att ändra sitt juridiska kön i dokument genom en enkel självdeklaration, utan att involvera medicinska experter eller domstolar.

Lagen kommer också att tillåta barn i alla åldrar att ändra sitt juridiska kön, även om reglerna varierar beroende på ålder. För barn under 14 år kan endast föräldrar eller vårdnadshavare initiera processen. För ungdomar som är 14 år eller äldre är självdeklarationsprocessen densamma som för vuxna, under förutsättning att de har föräldrarnas samtycke. Om föräldrarna motsätter sig, kommer det att vara upp till domstolarna att avgöra.

Innehåller överraskningar för transpersoner

Men när det slutliga förslaget offentliggjordes förra veckan innehöll det flera oväntade inslag för den tyska transgemenskapen. Enligt en artikel i Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kommer bestämmelser reglera vad som till exempel händer med transkvinnor vid krig, tillträde till kvinnors spa-anläggningar och liknande, inläsning i kvinnofängelser samt en omvärdering av vad som kvalificerar som könskvoter i företag.

När det gäller militärtjänstgöring förbjuder förslaget uttryckligen att undvika värnplikt genom att identifiera sig med det kvinnliga könet. Enligt texten skulle tilldelning till det manliga könet fortsätta gälla ”om en begäran om ändring görs i direkt tidsmässig samband med (militär) spänning och försvar”. Omfattningen av denna tidsmässiga koppling är dock inte klart definierad.

Rätt neka transkvinnor tillträde till kvinnoavdelningar

En annan bestämmelse bekräftar rätten för bland annat spa- och bastuoperatörer att neka transkvinnor att använda kvinnoavdelningar ”med hänsyn till det naturliga behovet av skydd för privatlivet samt rädsla för sexuella trakasserier”.

Manligt eller kvinnligt fängelse avgörs av domstol

För fängelsesystemet och frågan om huruvida transkvinnor ska placeras i manliga eller kvinnliga fängelser ska den att avgöras av domstol i varje enskilt fall. Domstolarna kommer att behöva ta hänsyn till ”säkerhetsintressen och personliga rättigheter för alla fångar”.

Ändring av kön påverkar inte företags könskvot

Ändring av kön för en anställd kommer inte att påverka företagets könskvot. Det innebär att den registrerade andelen kvinnor inte kommer att minska om någon kvinna väljer att identifiera sig som man, och den kommer inte att öka (för att uppfylla kraven) om manliga anställda deklarerar sig som kvinnor.

LÄS ÄVEN: Statlig utredning vill UTRADERA kvinnor ur föräldrabalken

redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
770Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons