En färsk studie från Afghanistan bekräftar bilden av att män i stor utsträckning utsätter afghanska kvinnor för hot, våld och sexuella övergrepp. Resultatet från studien visar också att det finns en tydligt negativ inställning till att ge kvinnor ökade rättigheter i samhället. När Aftonbladet behandlar uppgifterna väljer man bort allt som rör kulturellt våld och sexuella övergrepp.

I dag publicerade FN:s kvinno- och jämställdhetsorganisation, UN Women, tillsammans med organisationen Promundo en ny undersökning kring jämställdhet i Afghanistan.

Kvinnor och män mellan 18 och 59 år i Afghanistan har deltagit i studien. Resultatet visar bland annat att tre fjärdedelar av kvinnorna anser att gifta kvinnor ska ha rätt att arbeta utanför sina hem. När det gäller afghanska män finns ett tydligt motstånd till att öka kvinnors rättigheter, enbart 15 procent vill tillåta kvinnor att arbeta utanför hemmet.

Studien behandlar även hot och våld i Afghanistan. Siffrorna visar att kvinnor i stor uträckning utsätts för hot och våld. I nära relation uppger hela 80 procent att man utsatts för fysiskt våld och 20 procent av kvinnorna säger sig ha utsatts för sexuella övergrepp från sin partner. Det framkommer även att flickor och kvinnor ofta används som ett sorts betalningsmedel för att avskriva skulder och sluta fred i olika typer av tvister.

När det gäller hedersmord svarar omkring 10 procent att de känner till minst ett fall under det senaste året där en kvinna har mördats för hon ska ha orsakat skam i familjen.

https://www.youtube.com/watch?v=70WRjud09PQ

Aftonbladet utelämnar statistik
Den nya studien har under tisdagen publicerats i internationell media. När Aftonbladet rapporterar om studien väljer man att enbart skriva om den del som rör synen på kvinnors rätt att utföra arbete utanför hemmet.

Den vänsterradikala tidningen berör inte med ett ord studiens resultat när det gäller kulturellt våld och sexuella övergrepp. Istället fokuserar man på att situationen har blivit bättre efter att talibanerna tvingades bort från makten.