Européer bör sänka termostaten med en grad för att spara på gas och minska beroendet av rysk import, som Ryssland använder som ett vapen i kriget i Ukraina, säger nu världens ledande energirådgivare.

Regeringarna i Europa bör också införa en skatt på fossilbränsleföretag som har tjänat på de kraftigt stigande energipriserna och använda den för att sänka energiräkningarna för hårt pressade konsumenter, enligt en tiopunktsplan som utarbetats av Internationella energiorganet och som skulle minska den ryska gasimporten med ungefär en tredjedel före nästa vinter.

Den planerade stängningen av flera kärnkraftverk bör också skjutas upp, byråkratin bör minskas för att påskynda byggandet av mer vind- och solkraftverk och insatserna för att förbättra energieffektiviteten i hem och företag måste ökas snarast, enligt IEA.

– Ryssland använder sina naturgasresurser som ett ekonomiskt och politiskt vapen. Detta är uppenbart för alla i världen, sa Fatih Birol, verkställande direktör för IEA, den globala energitillsynsmyndigheten

Att justera termostaterna i hemmen med en grad skulle spara cirka 10 miljarder kubikmeter gas inom ett år, en nyttig besparing på den totala ryska gasimporten på 155 miljarder kubikmeter, om den genomförs tillsammans med de andra åtgärderna.

– Det skulle bidra till att minska [hushållens] energiräkningar, samtidigt som komforten bibehålls, menade Biral vidare.

EU beroende av Ryssland

Tio-punktsplanen innehåller också råd till regeringar att inte underteckna några nya gasavtal med Rysslands statliga energibolag Gazprom, eller att förnya avtal som löper ut, att fastställa en minimikrav för energibolag att lagra gas, att påskynda utbytet av gaspannor mot värmepumpar och att söka alternativa gasleveranser från andra delar av världen.

EU är beroende av Ryssland för cirka 40 procent av sin gasförbrukning. Gaspriserna har stigit till rekordnivåer de senaste månaderna, delvis på grund av den globala ekonomiska återhämtningen efter Covid-19, men också på grund av att Rysslands president Vladimir Putin har planerat en minskning av de ryska gasleveranserna till Europa med cirka 25 procent under de senaste månaderna, som en förberedelse för sin invasion.

– Det är viktigare än någonsin att bli av med ryska fossila bränslen och fossila bränslen i allmänhet. Det som står på spel är både behovet av att påskynda kampen mot klimatförändringarna och, som vi nu kan se, den europeiska kontinentens energitrygghet på kort sikt, sa Barbara Pompili, minister för ekologisk övergång i Frankrike, som innehar EU:s roterande ordförandeskap.

Flera länder

Europeiska kommissionen kommer att använda IEA:s förslag som underlag för sin egen handlingsplan för energi som svar på kriget i Ukraina, som ska offentliggöras nästa vecka.

Kadri Simson, EU:s energikommissionär, sade att blocket redan hade börjat gå bort från gas men att Ukrainakriget gjorde det mer brådskande. ”Rysslands attack mot Ukraina är en vattendelare”, sa hon.

Den brittiska regeringen anses också vara i färd med att skyndsamt undersöka sin exponering för turbulensen på gasmarknaden, som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Storbritannien har inga direkta avtal med Ryssland om gasledningar, vilket Tyskland och vissa andra EU-länder gör, eftersom Storbritanniens gasleveranser huvudsakligen kommer från Nordsjön, Norge och vissa tankfartygsleveranser, men effekterna på gaspriserna och tillgången på gas märks internationellt.

La ned lagring

Rob Gross, chef för UK Energy Research Centre och professor i energipolitik vid Imperial College London, sade att vissa av IEA:s slutsatser kunde gälla Storbritannien.

– Att påskynda utbyggnaden av projekt för förnybara energikällor, att komma igång med energieffektiviteten och att maximera produktionen från kärnkraftverken är alla självklarheter både i Storbritannien och i EU, sa han. Vi ska dock inte förvänta oss att vi kan trolla fram kapaciteten att eftermontera våra hus på nolltid.

Storbritannien kan vara mer utsatt än sina EU-grannar för turbulens på gasmarknaden. Regeringen lät Storbritanniens sista storskaliga gaslagringsanläggning stänga 2017, trots varningar om hur det skulle påverka motståndskraften. Efter brexit valde regeringen också bort en EU-pakt om att dela gaslagring i händelse av försörjningsbegränsningar.

Gross varnade:

– Vi kommer att vara beroende av att locka gas genom att betala marknadspriserna. Vi kan säkra tillräckligt med gas, men vi måste betala priset.

Räcker inte

Även om alla IEA:s råd följs kommer resultatet endast att minska EU:s behov av rysk gas med ungefär en tredjedel, vilket innebär att Europa fortfarande är starkt beroende av Putins kontroll över de ryska fossila bränsleresurserna.

IEA sade att dess råd var förenligt med EU:s plan för att minska utsläppen av växthusgaser, European Green Deal, och att det inte skulle kräva någon ökning av användningen av fossila bränslen. Men om Putin skulle minska de europeiska gasleveranserna ytterligare, vilket skulle leda till att gaspriserna stiger ännu mer än de nuvarande nivåerna, skulle EU kunna utsättas för påtryckningar om att öka sin kolanvändning i stället för att minska den.