Ett nytt olagligt läger med hitresta romska tiggare från Rumänien och Bulgarien skapar sanitära problem, luftföroreningar och vantrivsel i Malmö.

Staden har tidigare rivit och avhyst flera olagliga tiggarläger men nu är problemen tillbaka. Denna gång är det parkeringsplatsen i korsningen Östra Farmvägen-Industrigatan som ockuperats. Där sover de hitresta tiggarna i bilar som de för att hålla värmen låter gå på tomgång dygnet runt med omfattande giftiga avgasutsläpp som följd. Det mekas med bilarna och olja hälls ut i dagvattenbrunnarna.

Runt platsen har tiggarna också skapat soptippar med avfall och man uträttar dessutom sina behov i anslutning till parkeringsplatsen med de sanitära olägenheter det innebär. Boende i närområdet klagar till kommunen och undrar varför polis och väktare inte gör något trots att de vet om vad som sker.


Så här såg det tidigare tiggarlägret ut innan det till sist rensades upp.

Tidigare rev staden tiggarläger i bland annat Pildammsparken och kvarteret Brännaren vid Industrigatan. Men nu undrar många om staden gått tillbaka till hur det var innan då myndigheter såg genom fingrarna med flertalet lag- och ordningsbrott från de så kallade ”EU-migranterna” med hänvisning till att det rörde sig om ”en utsatt grupp”. Bland annat fanns tiggarfordon som drog på sig mångmiljonbelopp i parkeringsböter utan att staden vidtog några åtgärder mot ägarna.

Det nuvarande lägret växer kontinuerligt och de hitresta tiggarna har nu också börjat annektera en granntomt i kvarteret Smedjan där en bensinmack tidigare låg. Tomten ägs av fastighetsägaren Per Arwidsson, via bolaget Arwidsro som inte är glad åt ockupationen av hans mark och ännu mindre glad åt att staden inte agerar.

– Det är en sak för polis och kommunala myndigheter att se till att privat egendom inte kränks. Det är rimligt att kräva i ett rättssamhälle att man får ha sin egendom i fred, säger Per Arwidsson i en kommentar till Sydsvenskan.

På Sydsvenskan är man emellertid mer intresserad av att i kontrast till de hitresta tiggarna, som man kallar för ”hemlösa”, framhålla att Arwidsson är miljardär och publicera bilder på honom i hans exklusiva hemmiljö än att stå upp för rättssamhällets principer och att land ska med lag byggas.

I de mejl som Miljöförvaltningen fått ta emot från klagande Malmöbor kan man bland annat läsa: ”Varje gång jag går förbi parkeringsplatsen står utländska bilar med puttrande avgassystem dag och natt” och ”Många uppställda bilar från Bulgarien och Rumänien. Många människor står och sitter och uträttar sina behov helt öppet. Verkar som dom bor i bilarna”.

Miljöinspektör Jens Artin erkänner att man på hans myndighet känner till problemen men menar att det är fastighetsägaren, Arwidsro, som har ansvaret för att åtgärda dem, något som han också har kommunicerat till bolaget. Arwidsro meddelar att man därför nu tagit beslut om att försöka tömma sin tomtmark på hitresta tiggare.

Någon befogenhet att handgripligen avhysa tiggarna har inte bolaget men man planerar att placera ut betongsuggor och stängsla in området. Det har man gjort med andra tomter bolaget äger som de hitresta tiggarna tidigare ockuperat. På en av dessa ska det inom kort börja byggas bostäder.