Enligt miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) skulle de nya reglerna göra cykeltrafiken säkrare och nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag att utreda förslagen.

Regeringens förslag går bland annat ut på att cyklar ska kunna köra mot enkelriktat och mot rött vid högersväng. En annan punkt handlar om ”allgrönt” i korsningar för cyklister, vilket skulle innebära att alla cyklister får grönt samtidigt som alla bilar har rött.

– En del regler kan vara farliga för cyklister. Det har skett olyckor där en lastbil till exempel svänger till höger och cyklist hamnar i kläm. Det kan också vara bättre att köra på en enkelriktad gata i stället för den mest trafikerade gatan, säger miljöminister Per Bolund (MP) till DN.

Frihetsreform

Regler för hur bilar får köra om cyklister ska också utredas, så även behovet av andra regeländringar som kan göra att fler väljer att cykla. Enligt Bolund skulle de nya reglerna innebära ”en frihetsreform för dem som gör ett klimatsäkert val”.

Ministern tror att förändrade trafikregler kan göra så att fler cyklar.

– Dels så tror jag att man blir uppmuntrad om man känner att det blir lätt och smidigt i stället för att man upplever att det är svåra regler. Sedan vill vi ju också uppmuntra cyklister att köra säkert och följa trafikregler, säger Per Bolund.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiets satsning på cyklar ska få bort bilarna

En delredovisning av utredningen ska lämnas till regeringskansliet senast den 31 mars. Resten av uppdraget ska redovisas i oktober 2022. Då utredningen pågår till efter valet säger Bolund att man hoppas på att nästa regering vill fortsätta med frågan.