Bläckfiskar är utomjordiska varelser som utvecklats på en annan planet innan de anlände till jorden för hundratals miljoner år sedan som kryofrusna ägg via en process som kallas panspermi. Det misstänker ett antal djärvt tänkande forskare.

Det spektakulära påståendet görs i en rapport med titeln ”Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic?” som har författats av en grupp på 33 forskare och publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Progress in Biophysics and Molecular Biology”.

Forskarna tror att förklaringen till den plötsliga ymnigheten av liv på jorden under Kambrium för cirka 500 miljoner år sedan – den så kallade kambriska explosionen – står att finna i stjärnorna, i form av ett resultat av att jorden bombarderades av moln bestående av organiska molekyler.

Men forskarna går längre med än mer spektakulära teorier om bland annat bläckfiskar, som förefaller ha utvecklats mycket snabbt någon gång för cirka 270 miljoner år sedan, dvs 250 miljoner år efter den kambriska explosionen.

I forskningsrapporten skriver man:

”Bläckfiskarnas genom uppvisar en förbluffande nivå av komplexitet med 33 000 proteinkodande gener, fler än vad som finns hos människan. Dess stora hjärna och sofistikerade nervsystem, kameraliknande ögon, flexibla kroppar, ögonblickliga kamouflage genom möjligheten att växla färg och form är bara några av de slående egenskaper som uppträder plötsligt på den evolutionära scenen.”

Forskarna menar att dessa många och plötsliga språng i utvecklingen av arter inte är förenligt med evolutionsteorin och att bläckfiskarna därför kan ha utvecklats någon annanstans i universum där evolutionen startat tidigare. En sannolik förklaring är, anser man, är att dessa gener och egenskaper är resultatet av utomjordisk import.

I science fiction-filmen Arrival som kom för ett par år sedan avbildas utomjordingarna just som bläckfiskliknande varelser. Det är heller inte första gången som det sker. Redan 1898 beskrev författaren HG Wells de invaderande varelserna från Mars i sin bok ”Världarnas krig” som bläckfiskliknande och med stora hjärnor.