Abd Alhadi al’Asadi har i sex år, de tre senaste med familjen, bott med förtur i Göteborgs tillfälliga genomgångsboende för nyanlända i Askim. Nu löper det tidsbestämda kontraktet ut men familjen vill inte flytta och är besviken på politikerna i staden. De får eldunderstöd av Sveriges Radio som undrar varför fastighetsnämnden inte fortsätter att särbehandla den här gruppen.

Abd lämnade 2015 sin fru och sina tre små barn i inbördeskrigets Syrien för att själv sätta sig i säkerhet. Riktigt säker kände han sig inte förrän han passerat Turkiet, Medelhavet och hela Europa och fått svensk mark under fötterna.

2018 hann Abds samvete ifatt honom och han gjorde då ett försök att få hit hustrun och barnen som han tre år tidigare lämnat i sticket. Det kröntes med framgång och resten av familjen anlände kort därefter till Sverige.

Något riktigt boende hade Abd inte ordnat för sig och familjen men redan ett år efter ankomsten 2015 fick han en förtur i bostadskön på ett tidsbegränsat hyreskontrakt i Göteborgsstadsdelen Askim. Där har först Abd själv i tre år och sedan han och hans familj lika länge till bott.

Men efter sex år löper förturskontraktet nu ut och Abd och hans familj måste själva ta ansvar för sitt boende. Abd är nu besviken över att Göteborgs stad inte låter familjen bo kvar med ett permanent hyreskontrakt. Samma besvikelse uttrycker flera andra av de runt 100 migrantfamiljer som i likhet med familjen al’Asadi fick samma förtur till boende i Göteborg i samband med asylkaoset 2015 och nu måste ordna sitt boende själva.

Får eldunderstöd av statsradion

Stöd får familjerna av statsradion som i ett inslag är bekymrade över hur de här familjerna ska klara sig på Sveriges ”hårda bostadsmarknad”. Man intervjuar Abd som nu hittat ett så kallat rivningskontrakt på en lägenhet i Kungsbacka, men att bryta upp från Göteborg och flytta de knappt tre milen till grannstaden känns tungt tycker Abd trots att man tidigare brutit upp och flyttat 500 mil från Syrien till Sverige.

Statsradion har ställt Mats Ahdrian, kristdemokrat och ordförande för Göteborgs stads fastighetsnämnd, mot väggen om varför Abd och hans familj inte får bo kvar. Ahdrian förklarar att de aktuella bostäderna är till för nyanlända avsedda som ett genomgångsboende och att ytterligare förlängningar av kontrakten skulle innebära att man fick besittningsskydd och därmed permanent rätt till lägenheterna.

Lägenheterna behövs för nya migranter

Bosättningslagen som tvingar Göteborg att ta emot migranter, oavsett man vill eller kan, gäller fortfarande och nya familjer anländer kontinuerligt i en strid ström till staden och kräver tak över huvudet. Därför behöver reglerna om tidsbegränsning av hyreskontrakten fortsätta att gälla. Ahdrian menar också att det skulle strida mot principen om likabehandling om migranter gavs permanent förtur i bostadskön framför göteborgarna.

Statsreporter kalle Ekholm låter sig dock inte nöja med det svaret utan påtalar att man i andra kommuner frångått likabehandlingsprincipen och låtit asylmigranter gå permanent före i bostadskön. Ahdrian får följdfrågan varför inte Göteborg kan göra på samma sätt men menar att det inte vore rättvist.

– De är i exakt samma situation som alla andra göteborgare.

Han berättar samtidigt att man gör allt för att bygga bort bostadsbristen och att man med nuvarande regler lyckats bättre än något tidigare styre i kommunen att få bukt med hemlösheten bland stadens invånare. Det är en politik man vill fortsätta att föra.

Ekholm har inte någon följdfråga till Abd om varför han och hans familj inte i stället löser situationen genom att återvända till Syrien nu när IS har kämpats ned och inbördeskriget är över.

Många migranter missnöjda med boendestandarden

Statstelevisionen rapporterade förra året om en annan typ av missnöje bland migranterna i det aktuella området i Askimviken. Många har beklagat sig över att de tvingas bo där i stället för att få hyreskontrakt i mer attraktiva områden där de infödda göteborgarna bor.

– Vi har ingen möjlighet att integrera med svenskar, och det är viktigt för oss, sade Ikram Al-Haq från Pakistan när SVT kom på besök.

Andra klagomål handlade om att man ansåg att boendestandarden var för dålig, trots att bostäderna var helt nybyggda. Missnöjet gällde en lång rad saker.

– Vi har mycket problem. Vi har ingen källare, ingen balkong och en liten lägenhet, sade Massuma Sidiki från Afghanistan, som bor tre personer i en tvåa i området tillsammans med sin make och 11-årige son.

Trångboddheten var något som även Ikram var mycket missnöjd med. Massuma ställde också en fråga till Göteborgs kommun om varför man välkomnat så många migranter till staden om man inte har plats för dem. Den frågan vidarebefordras dock inte i inslaget av SVT till de styrande.