Den strimma hopp som WikiLeaks-grundare Julian Assange haft kvar om att kunna lämna brittiskt fängelse och få en fristad i Ecuador släcks nu slutgiltigt. Detta efter att en domstol i landet beslutat återkalla Assanges ecuadorianska medborgarskap.

WikiLeaks-grundaren sitter sedan drygt två år tillbaka isolerad i säkerhetscell i London. Detta efter att i sju år med diplomatiskt skydd ha vistats på Ecuadors ambassad för att undkomma en för justitiemord kritiserad rättsprocess om påstådda sexbrott i Sverige med åtföljande risk att utlämnas till USA där han riskerar 100 års fängelse för att ha avslöjat amerikanska krigsbrott i Afghanistan.

Assange kunde under spektakulära former gipas av brittisk polis i maj 2019 efter att den nya regimen i Ecuador blivit föremål för påtryckningar om att häva WikiLeaks-grundarens diplomatiska status. Han bars skrikande ut med huvudet före från ambassadbyggnaden.

Hålls inlåst i isoleringscell

Sedan dess har Assange suttit isolerad i en fängelsecell, först dömd till ett års fängelse för att ha brutit mot sina borgensvillkor när han tog sin tillflykt till den ecuadorianska ambassaden och sedan för att ha nekats borgen inför eventuella nya kommande åtal.

Behandlingen av Assange har fått internationell kritik av bland annat FN och olika människorättsorganisationer. Kritiken har dock avvisats av de brittiska myndigheterna.

Berövas sitt ecuadorianska medborgarskap

Den strimma hopp som Assange haft kvar om att eventuellt kunna lämna Storbritannien och få en fristad i Ecuador grusas nu slutgiltigt. Detta efter besked om att WikiLeaks-grundaren nu också får sitt ecuadorianska medborgarskap återkallat. Det har en domstol i landet beslutat.

Även det beslutet tros ha fattats efter påtryckningar utifrån och kritiseras för att inte ha fattats på ett korrekt sätt och utan att Assange fått komma till tals och försvara sig. Återkallandet motiveras officiellt med att det ska ha tilldelats Assange på inte närmare preciserade felaktiga grunder.

Kraftigt försämrad hälsa

Assange hälsa har kraftigt försämrats under den tid han varit jagad av svenska åklagare och levt under hot om att utlämnas till USA. Den har ytterligare förvärrats under det dryga år han suttit i isoleringscell i London i väntan på åtal för brott mot landets borgensregler. Detta har samtidigt fört det för WikiLeaks-grundaren positiva med sig att brittisk domstol beslutat att av hälsoskäl åtminstone tills vidare inte utlämna honom till USA.

Samnytt har bevakat fallet Juilan Assange i en rad artiklar. Du kan läsa dem HÄR.
En utförlig genomgång av sexbrottsanklagelserna och rättsprocessen mot Assange i Sverige kan läsas HÄR.