Det nya ”globala kompetens-testet” kommer att utföras tillsammans med proven i matte, läsning och vetenskap. Det kommer ta hänsyn till frågor som rasism, kulturell identitet och fördomar.

Skolor i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Nederländerna och Irland kommer inte att delta i det nya internationella Pisatestet skapat för att mäta respekten för andra kulturer, kulturell medvetenhet, ifrågasättande av extremism och identifiering av så kallade fake news.

Syftet med det nya testet är enligt OECD, som ligger bakom Pisa, att kunna navigera i en värld av ”post-sanning” och ekokammare på sociala medier.

Det ska också syfta till att testa hur pass väl förberedda ungdomar är att arbeta sida vid sida med människor från andra kulturer och med andra övertygelser samt ska säkerställa att de visar respekt för mänsklig värdighet.

Enligt Andreas Schleicher, OECD:s utbildningsordförande, måste utbildningssystemens framgångar mätas på mer än provresultat. Under ett tal i London sa Schleicher att det måste finnas en större medvetenhet om ”värden”.