En av de som kommer vara del av det nya systemet är Sveriges radios vd. Syftet är bl a att ”markera distans mot informationsspridning som saknar etik och källkritik”.

Svenska folkets förtroende för medier – inklusive public service – och journalister är lågt och går stadigt nedåt.

Förhoppningen är att ett nytt etiskt system, där det ska bli enklare för privatpersoner att anmäla publiceringar som kränker den personliga integriteten, ska öka förtroendet.

– Det vi vill göra är att ge den enskilda individen en möjlighet att också anmäla det vi gör digitalt och socialt. Det går inte idag. Idag kan man bara anmäla det vi gör i FM-radion och få det prövat av Granskningsnämnden om man tycker att man personligen har blivit illa behandlad eller kränkt på ett otillbörligt sätt, säger Sveriges radios vd Cilla Benkö.

LÄS MER: SVT:s vd uttagen till EU-kommissionens grupp om desinformation

Benkö kommer själv att ingå i det nya självreglerande medieetiska systemet som mediebranschen enats kring och kommer att innefatta en Allmänhetens medieombudsman (MO) och en Medieetisk nämnd (MEN). I och med detta ersätts Allmänhetens Pressombudsman (PO) som den instans dit privatpersoner kan vända sig för att anmäla personligt kränkande publiceringar.

Syftet med det nya systemet sägs också vara att ”markera distans mot informationsspridning som saknar etik och källkritik, och värna den personliga integriteten” och Benkö ”utgår ifrån att allmänheten kommer att tycka att deras intressen omhändertas på ett bättre sätt”.