Den 19 april är den kontinuerliga driften av Finlands nya kärnkraftverk Olkiluoto 3 planerad till. Det beräknas förbättra den svenska energibalansen och på det hela ge en lägre prisnivå.

Efter inkörningar gick Olkilouto 3 i mitten av mars upp i full kapacitet vilket kommer innebära ett extra effekttillskott till det finska – och därmed nordiska – elsystemet om omkring 1 600 MW.

LÄS ÄVEN: MP-toppen: ”Jag tar hemskt gärna cred för nedlagd kärnkraft”

Då medierna rapporterat om Olkiluoto 3 har det mest handlat om att reaktorn försenats och blivit mycket dyrare än planerat, något som enligt Näringslivets medieinstitut stämmer.

Trots att elfrågan varit och är en så het fråga har man inte rapporterat något om vilka konsekvenser Olkiluoto 3 i full drift får för det nordiska elsystemet och elpriserna.

Lägre priser

En av de stora konsekvenserna blir elflödena mellan Sverige och Finland som nu kommer att ändras.

– OL3:s driftsättning kommer få en påverkan på flödena som historiskt nästan enbart varit i exportriktning mot Finland. Finland kommer i högre utsträckning än idag vilja exportera till Sverige, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

1 600 MW i extra effekt kommer i sin tur få konsekvenser för det svenska elpriset.

– Eftersom det leder till en mindre export till Finland och en större import. Det kommer att förbättra den svenska energibalansen och på det hela ge en lägre prisnivå, även om det är många andra faktorer som också påverkar, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis.

30 procent lägre priser

Testdriften av Olkilouto 3 har gett i genomsnitt 30 procent mindre spotpriser i Finland.

LÄS ÄVEN: Svenska kraftnät bekräftar: Nedlagd kärnkraft orsak till elkrisen