Regeringens förslag om det nya mediestödet för 2024 inkluderar ett nytt demokrativillkor kopplat till regeringsformen. Detta meddelades av kulturminister Parisa Liljestrand (M) under en presskonferens.

Regeringen kommer på torsdagen att fatta beslut angående det nya förslaget om förändrat mediestöd från och med den 1 januari 2024. Under en presskonferens på onsdagseftermiddagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) huvudpunkterna i förslaget.

– Vi behöver göra upp med det fragmenterade stödsystemet och hitta ett nytt sätt att stödja den helt nya mediemarknaden, sade Parisa Liljestrand och menade att förslaget i stor utsträckning överensstämmer med rekommendationerna i Mats Svegfors utredning, vilket borde kunna få stort stöd i parlamentet.

Det nya mediestödet sägs fokusera på lokala och regionala medier, men det kommer även att vara möjligt för nationella medier att få stöd, meddelade Liljestrand. Samtidigt bekräftade hon att tidningar som tidigare har fått stöd kan komma att förlora det enligt det nya systemet. Förslaget inkluderar också ett övergångsstöd för sådana tidningar, vilket enligt henne är ”generöst” och kan pågå upp till fem år.

Syftet med mediestödet påstås vara att ”stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet”.

Förslaget innehåller ingen definition av kvalitet eller konkreta krav på redaktionellt innehåll och periodicitet. Dessa kommer i stället att kompletteras genom regeringens förordning. Enligt Liljestrand uppgår mediestödet till en miljard kronor från skattebetalarna och kommer att utvärderas över tiden för att säkerställa att stödet uppfyller sitt syfte.

Även om tidning uppfyller alla krav

I förordningen införs även ett nytt demokrativillkor som enligt Liljestrand är kopplat till de värderingar som återfinns i regeringsformen.

– En fundering jag har haft är hur man kan utforma ett demokrativillkor som inte riskerar att bli odemokratiskt. Vi har arbetat med att hitta formuleringar som möjliggör ett balanserat demokrativillkor. Jag känner mig mycket nöjd med den skrivning som regeringen presenterar i förslaget, sa Parisa Liljestrand.

– Demokrativillkoret kommer att kunna tillämpas om en tidning eller ett medium uppfyller alla villkor för att få stöd men ändå visar sig i huvudsak verka emot de värderingar som fastställs i regeringsformen, tillade Parisa.

Pressmeddelandet anger ”mediets publicistiska verksamhet får heller inte väsentligt verka mot grundläggande demokratiska värderingar”. Samnytt söker regeringen för en närmare definition med vad som avses med den formuleringen.