Den påstått oberoende organisationen The Global Internet Forum to Counter Terrorism, GIFCT, har fått stöd från bland annat franska och nyzeeländska myndigheter för att agera tillsynsorgan på internet. Tillsammans med de stora plattformarna ska man förhindra att terrorister och extremister sprider sina budskap.

GIFCT bildades 2017 med roterande ordförandeskap från Facebook, Microsoft, Twitter och Youtube. Dess uppdragsbeskrivning är att ”förhindra terrorister och våldsamma extremister från att utnyttja digitala plattformar”. Utöver att försöka hålla borta de man betecknar som extremister ska man även förbereda snabba insatser inför framtida dåd där dessa använder internet för att sprida sitt material.

LÄS ÄVEN: Delade video på moskémassakern på Nya Zeeland – döms till fängelse

Medlemskap i organisationen är begränsat till företag som bedriver plattformar och verksamheter på internet och kommer att ledas av en vd utnämnd av dess styrande branschkopplade styrelse. En rådgivande kommitté, som även den beskrivs som oberoende, bestående av en majoritet från civilsamhället och en minoritet från regeringar och mellanstatliga organisationer kommer att vägleda styrelsen.

Christchurch
Massakern av 51 personer i två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland i mars direktsändes på Facebook och efteråt uppstod en debatt kring hur sociala medier kan regleras bättre. Enligt Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern kommer GIFCT:s roll som oberoende tillsynsorgan att innebära en verklig förändring som svar på den allvarliga och svåra frågan med extremister som rekryterar och direktsänder attacker på internet.

LÄS ÄVEN: Nya Zeeländare vägrar vika sig för vapenförbud

Enligt Facebooks ledande driftschef Sheryl Sandberg har företaget delat mer än 200 000 digitala fingeravtryck med sina partners. Då terrorister försöker använda en plattform försöker de använda samtliga, och då de hittas kan man stänga av dem från flera plattformar samtidigt, säger hon.

USA inte med
I Paris i maj förband sig ett 20-tal länder till att agera mot terrorism och extremism på internet, bland dessa Nya Zeeland, Frankrike och Storbritannien samt Sverige. I september utökades antalet till ett 50-tal. Även om flera amerikanska företag har gått med har USA som land inte skrivit under då man har betänkligheter kring den personliga integriteten.