I en debattartikel i DN klargör överbefälhavare Micael Bydén att vara med i Nato ”är något helt annat” än att inte vara det. Han flaggar för att det ”kostar” och påtalar att svenska soldaters försvar av Sverige nu inte längre stannar vid vårt lands gränser utan ”börjar vid Natos yttre gräns”.

Där vi tidigare var fria att delta i de väpnade konflikter vi själva ansåg motiverade och våra soldaters skyldighet till blodspillan stannade vid att försvara vårt eget territorium, förklarar Bydén att vi nu ”har ett ansvar mot 31 andra länder” och att delta i varje militär drabbning som dessa länder involverar sig i, enligt en ”traktatsbunden försvarsgaranti”.

LÄS ÄVEN: Svenska värnpliktiga kan beordras kriga vid Natos yttre gräns

Det finns ett före och ett efter våren 2022”, konstaterar han. ”Vi ska ha förmåga att agera inte bara för rikets egen säkerhet utan också för den gemen­samma säkerheten inom försvarsalliansen.

”Stärker svensk säkerhet”

Att vi gett upp vårt självbestämmande och förbundit oss att delta i andra länders militära operationer ”bortom fred” menar ÖB uppvägs av att Natomedlemskapet ”stärker svensk säkerhet” genom att övriga Natoländer har samma åtaganden gentemot oss som vi mot dem.

Bydén påminner om att det är ”Rysslands storskaliga invasion av Ukraina” som även fortsatt är huvudskälet till Sveriges medlemskap i Nato utifrån doktrinen att vi nu löper mindre riska att invaderas av Putin än tidigare.

Analysen saknar dock inte kritiker. Beroende på hur Natos inblandning i Ukrainakriget utvecklar sig – fortsatt proxykrig eller öppen krigsförklaring – kan Sverige tvärtom bli ett mer legitimt mål för Ryssland än om vi vore alliansfria, hävdas det.

Väpnad strid och politisk uppslutning

Försvaret av Sverige börjar vid Natos yttre gräns” understryker ÖB i debattartikeln. Även om vi inte är någon ”frontstat”, ska svenska soldater hädanefter ”vara vid fronten” mot Ryssland med skyldighet att ”stödja operativ verksamhet, inklusive väpnad strid” i händelse av att Putin skulle anfalla.

Bydén påtalar också att Nato inte bara är en militär allians utan i lika hög grad ”en politisk organisation”. Utöver att konkret delta i alliansens militära operationer förbinder sig Sverige också att sluta upp bakom dem politiskt i enlighet med den ”nya politiska inriktning” som Nato förra året fastställde. Tidigare kunde vi kritisera Nato-operationer där vi ansåg det befogat.

LÄS ÄVEN: Generalmajoren: Svenska soldater först på plats vid krig i Baltikum