I en intervju med Helsingborgs Dagblad (19-06-13) berättar Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén att han inte är politiskt neutral i sitt myndighetsutövande uppdrag utan tvärtom ”väldigt värderingsstyrd”. Militära hot mot Sverige anser Bydén inte är så angelägna för försvaret att fokusera på – det som oroar överbefälhavaren är i stället främlingsfientlighet.

Bydén har under sin tid som ÖB arbetat för att rensa ut personer som har en annan uppfattning och som mer än den påstådda främlingsfientligheten sagt sig se Sveriges exceptionellt höga utomvästliga invandring som ett hot.

En av dem som fått lämna sitt höga uppdrag efter meningsskiljaktigheter med ÖB är arméchefen och generalmajoren Anders Brännström. Detta efter att ha varit vokal om både ”massmigrationen” och Sveriges bristande försvarsförmåga.

Bydén uppger i intervjun med HD också ett ökande hot mot ”demokrati och våra värderingar”. Det framgår inte klart vad överbefälhavaren syftar på men från regeringshåll och andra försvaret närstående myndigheter som MSB pekas ofta den så kallade högerpopulismen ut.

ÖB förklarar att den filosofi som präglar hans tänkande i uppdraget ”mycket handlar om att vi ska ta hand om varandra”. Bydén säger sig också känna oro över terrorism och organiserad brottslighet.

Under Bydéns tid som överbefälhavare har Försvarsmakten, bland annat genom uppmärksammade reklamkampanjer, profilerat sig tydligare i frågor som rör genus och hbtq än sådana som handlar om att försvara det svenska territoriet. ”Vi marscherar inte alltid rakt” var budskapet i en av dessa som man dock tvingades lansera på engelska för att dubbeltydigheten i ordet ”straight” skulle fungera.

Bydén har personligen engagerat sig i denna profilering av försvaret, bland annat genom att sjunga och dansa på PRIDE-parader tillsammans med bassar med kamouflagemålade ansikten i form av regnbågsflaggor.