Snart införs den nya bensinstandarden E10 vilket kommer att leda till en högre bränsleförbrukning. De ständigt ökade kraven på inblandning av biobränslen innebär en smyghöjning av skatten och ökade priser varnar Skattebetalarnas förening för.

Samnytt har vid flera tillfällen rapporterat om den nya standarden som utöver skattehöjningar också kommer att innebära kraftiga prisuppgångar. I värsta fall kan dessutom ett bilbyte bli nödvändigt då inte alla bilar klarar det nya drivmedlet – nyligen publicerade vi en lista över vilka bilar som riskerar att bli skrot.

Sex av tio kronor för bränsle är skatt och med en årlig uppindexering av bensinskatten riskerar Sverige att ha ett bensinpris på över 20 kronor per liter inom några år. Orimligt, menar Christian Ekström och Erik Bengtzboe, vd respektive chefekonom för Skattebetalarna, i en gemensam debattartikel.

Ökad bränsleförbrukning med E10

Att priserna utöver skatterna nu riskerar att stiga ännu mer är något som regeringen, vars finansminister inför valet lovade att inte höja bensinskatten, talar tyst om. Med E10 kommer bilisten att få tanka oftare då etanol har ett lägre energiinnehåll. En ökad halt av etanol innebär därmed en ökad bränsleförbrukning och ännu högre kostnader för bilisten. Med en successivt ökad reduktionsplikt, med målen 15 procent till år 2025 och sedan 28 procent till 2030, kommer priset att fortsätta stiga ytterligare.

Över 60 procent av bensinpriset är i dag ren skatt och för många är bilen inte en lyx utan en nödvändighet för att få vardagen att gå ihop, skriver duon, och påpekar att för de som bor utanför storstaden är bilen en förutsättning för att ta sig till jobbet och affären.

Visst ska den som står för utsläppen också betala för dessa. Men det är värt att hålla i minnet att personbilismen redan är kraftigt överbeskattad och med råge kompenserar för de samhällsekonomiska kostnader som den orsakar i form av miljöpåverkan, vägslitage och olyckor.
Regeringen och dess samarbetspartier behöver göra ett omtag. Skenande bensinpriser till följd av reduktionsplikt och höga skatter på drivmedel riskerar annars att göra bilen till ett privilegium för de rika.