Antalet personer som har akuta boendelösningar ökar kraftigt och antalet hemlösa som sover ute eller i offentliga utrymmen har också ökat. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i Sverige. 58-åriga Karin är en av de personer som lever i ovisshet och håller sig varm om natten i ett källarförråd.

En kvinna i Kalmar har låtit lokaltidningen Barometern (12/11 2018) få en inblick i den ovisshet som många hemlösa svenskar lever med. Karin är idag 58 år gammal, tonårsmamma, jobbar heltid men står utan en bostad.

Hon berättar att hon sover i ett källarförråd som hon smyger in och ut ur för att ingen ska upptäcka att hon sover där. Framförallt undviker hon att göra väsen av sig, ifall någon skulle upptäcka att hon sover bland kartongerna och riskera att förlora sitt tak över huvudet. Det krävs också planering för toalettbesök och att hitta en dusch.

LÄS MER: Bostadsbristen bakom ökning av antalet äldre hemlösa

Det började år 2015 när hon arbetade som städare och blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hennes barn valde att hoppa av skolan och pappan drog sig ur ekonomiskt.

Det resulterade i att Karin hamnade efter med hyran och hösten 2016 vräktes hon med barn från lägenheten i Kalmar.

Barnen flyttade till sin pappa medan hon själv sökte sig till socialtjänsten som ordnade med ett tillfälligt boende på ett vandrarhem. Sedan dess har Karin aktivt flyttat omkring mellan vandrarhem, campingstugor, släktingar och tält för att få tak över huvudet.

Idag arbetar hon heltid med hjälp av lönebidrag.

LÄS MER: 120 miljoner öronmärks för hemlösa ‘ensamkommande’

Karin har under lång tid kämpat för en bostad, hon söker varje månad omkring 15-20 bostäder i Kalmars län. Trots en rad ansökningar går det inte vägen, eftersom kravet alltid är att hyresgästen inte får ha betalningsanmärkningar.

”Ingår inte i Socialtjänstens uppdrag”
Enligt Socialtjänsten är det långt ifrån alla som har problem att hitta bostad som uppfyller kriterierna för att få hjälp med en bostad. Susanne Krusell är enhetschef på socialtjänsten i Kalmar, hon förklarar att det inte ingår i Socialtjänstens uppdrag att se till att alla har ett hem, vissa måste lösa sin bostadssituation på egen hand.

Det är endast äldre och funktionshindrade som har rätt till hjälp med bostad i kommunen. Även nyanlända invandrare som Migrationsverket anvisat till kommunen har rätt att få hjälp.

LÄS MER: BEKRÄFTAT – Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Lena Nashed, som är personligt ombud i Kalmar kommun, berättar att de inte kan hjälpa alla som har problem. Hon förklarar att de idag möter en ny typ av utsatta människor, en ny hemlöshet. Det kan handla om ensamstående med barn, äldre utan missbruk eller personer som hamnar i arbetslöshet och skilsmässa.

– Det är nya grupper som halkar ur de sociala skyddsnäten. Det är fler Medelsvensson som kan hamna där. Dem kan vi inte ta oss an, säger Nashed.

Allt fler i akut hemlöshet
Under 2017 publicerade Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten i Sverige. Den visade att antalet personer som har akuta boendelösningar och antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen växer kraftigt.

Det är omkring 33 000 personer som rapporteras stå utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Omkring 5 900 personer saknar helt tak över huvudet och befinner sig i akut hemlöshet. Dessa människor hänvisas till akutboenden, härbärgen eller sover på offentliga platser.

Sedan Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten år 2011 har människor i akut hemlöshet ökat med 1 500 personer, en alarmerande ökning med 130 procent. Kartläggningen är nationell och bygger på uppgifter från bland annat kommuner, landsting, trossamfund och frivilligorganisationer.

LÄS MER: Pappa och femårig son bor i husvagn utan rinnande vatten – får ingen hjälp från kommunen

Över hälften av de hemlösa är födda i Sverige. EU-migranter räknas inte i den nationella kartläggningen.

– Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden än det var i den förra mätningen, förklarar Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Föräldrar med barn
I januari kunde Sverige läsa om Stefan och hans femårige son Alexander som varit hemlösa i flera års tid och hänvisade att bo i en husvagn uppställd på en ödegård utanför Helsingborg. Far och son saknade tillgång till rinnande vatten, dusch och kylskåp.

De sociala myndigheterna i kommunen kände till situationen, men agerade inte för att ge far och son en drägligare boendestandard, rapporterade HD (23/1 2018).

År 2017 var det 900 fler föräldrar med barn under 18 år som befann sig i akut hemlöshet, en ökning med nästan 60 procent. Totalt är drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet föräldrar till barn under 18 år. Sammantaget innebär det att minst 24 000 barn hade föräldrar som var i hemlöshet när kartläggningen genomfördes.

– Om hemlösheten ska minska krävs ett gemensamt strategiskt arbete som omfattar flera politikområden både på lokal och på nationell nivå, menar Christina Högblom.