Enligt polisen beror det delvis på invandrare som kommit till Sverige från länder utanför EU och EES inte har tagit nytt, svenskt körkort, efter ett år i landet.

I fjol ökade antalet anmälningar om olovlig körning i Kalmar och Kronobergs län med 40 procent jämfört med 2016.

Enligt polisen beror ökningen på flera saker.

– Vi rapporterar fler och fler utländska körkort i våra insatser ute på vägarna, säger Robert Loeffel, presstalesperson hos polisen i Region Syd.

– En sökning i mobiltelefonen räcker för att se om bilens ägare har körkort och det är ju ofta ägaren som kör den. Att det är fler och fler som kör utan rätt behörighet hör också till viss del ihop med invandringen, att man som ny i Sverige kanske inte bryr sig om att ta reda på vilka regler som gäller för att köra bil.

På organisationen NTF, som arbetar för en säker trafiksituation i Sverige, ser man med oro på utvecklingen.

– Det här är allvarligt. Det ökar risken för allvarliga olyckor om man inte har koll på lagar och regler. Då utsätter man andra för risker, säger Daniel Qvarnström, verksamhetschef på NTF i Jönköping.

– Vi behöver sätta in kunskapshöjande åtgärder. Människor som kommer hit måste få information om vad som gäller. Trafiksituationen kräver att man faktiskt tar nytt körkort här.

2006 visade siffror att utlandsfödda är inblandade i fler trafikolyckor än svenskfödda, både när de sitter bakom ratten och när de rör sig i trafiken på annat sätt. Manliga bilförare från Mellanöstern är inblandade i olyckor nästan fyra gånger så ofta som svenskfödda förare medan kvinnliga bilförare från samma region är inblandade i mer än fyra gånger så många olyckor som svenskfödda kvinnor.