En kvinna som identifierar sig som man kände sig kränkt över att bli omskriven som ”mamma” i stället för ”pappa” i förlossningsavdelningens journal. Nu ändrar regionen sitt datasystem så att även pappor ska kunna föda barn.

Samnytt har tidigare rapporterat om den transperson – en gravid kvinna som anser sig vara man – som upplevde sig djupt kränkt när hon/han födde fram sitt barn på Nyköpings lasarett. Hon/han beslöt anmäla kränkningen till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Det journalsystem som region Sörmland använder är baserat på beprövad biologisk vetenskap där endast kvinnor/mammor kan föda barn, inte män/pappor. Men efter den aktuella händelsen ska det bli ändring på det.

– Vi beklagar naturligtvis patientens upplevelse. Vi ska bemöta patienterna på ett för dem korrekt sätt, det är vår absolut intention, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerheten i region Sörmland.

Nu ändrar man därför journalsystemet. I stället för biologi ska det i fortsättningen utgå ifrån patientens upplevelse av vilket kön vederbörande tycker sig ha.

”Åldrigt och omodernt”

Enligt Bennermo är det ett ”åldrigt” och ”omodernt” synsätt att kalla alla kvinnor som föder barn för mammor. Om en biologisk kvinna upplever sig vara man och pappa ska personalen för att undvika kränkningar hädanefter spela med.

Det nya upplevelsebaserade journalsystemet ska finnas på plats under våren 2025. Alla är dock inte lika förtjusta över att vården på det här sättet frångår principen om att utöva sin verksamhet enligt beprövad vetenskap till förmån för den enskildes tyckande.

”Nonsens”

En av kritikerna är riksdagsledamoten, tillika ordföranden i riksdagens justitieutskott, Richard Jomshof. I en kommentar på X kallar han den trans- och identitetspolitiska idén om att män kan föda barn för ”nonsens”:

LÄS MER: Läs DO-anmälan från ”transmannen” som födde barn och blev kallad mamma

Borgerlig regnbågspolitik

Regnbågspolitik av det mer radikala slaget brukar i allmänhet förknippas med vänsterorienterade partier. I Region Sörmland där beslutet tagits styr emellertid en koalition bestående av Moderaterna (M), Vård för pengarna (VfP), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet (C).