Den populäre imamen Mufti Muhammad Ibn Muneer, född i Philadelphia och främst verksam i New York, hävdar att omskärelse lär barn att de måste vara villiga att spilla blod för Allah. Uttalandet gjordes baserat på en så kallad ”sharh”, en kommentar eller förklaring, av islamska texter.

I denna framförs vikten av att inte omskära barn i alltför tidig ålder. Detta för att barnet ska vara gammalt nog att minnas smärtan. Enligt imamen är tanken att minnet av smärtan ska ge barnet en ”psykologisk påminnelse om att lidande och smärta krävs för att implementera shari’a.

I en video publicerad den 19 maj på youtubekanalen ”Hadith Disciple”, hyllar Ibn Muneer ”djupet i denna insikt” och hävdar vidare att världen skulle vara bättre om barn lär sig offervilja och att förvänta sig blodspillan i spridandet av islam.

– Du måste vara beredd att spilla blod för Allahs shari’a, menar den amerikanske imamen.

Ibn Muneers uttalande, som filmades i Birmingham, Storbritannien, finns här: